Virtuelle møter skaper forvirring

Risikoen for misforståelser øker.

Virtuelle møter skaper forvirring

Risikoen for misforståelser øker.

Stadig flere møter skjer via telefon, PC, videokonferanser eller sosiale medier som ikke bare sparer miljøet, men også tid og penger.

Eksperter anbefaler likevel at man veksler mellom virtuelle møter og fysiske møter.

Adferdsbiolog Carl-Adam Wachtmeister sier til det svenske magasinet «Personal och ledarskap» at biologisk er vi skapt for å lese hverandre gjennom å se og høre. I virtuelle møter øker dermed risikoen for misforståelser. Vi mennesker har dessuten lett for å mistolke våre omgivelser. Denne risikoen øker når vi ikke møtes fysisk.

I en undersøkelse forteller medlemmer i svenske HR Society at de synes virtuelle møter fungerer godt for konkrete beslutningsmøter. For personlige eller sensitive spørsmål, samt kreative møter og idédugnader mener de at man må møtes fysisk.

Personal og ledelse mener det kan være nyttig å snakke sammen om forutsetningene for å få til et godt virtuelt møte, samt risikoen ved møteformen. Bruk teknisk utstyr som fungerer, og vær oppmerksom på de adferdsnormene som gjelder.

Til toppen