Virtuelle tester av autovern

Færre trafikkulykker tror NTNU med sin forskning.

Virtuelle tester av autovern

Færre trafikkulykker tror NTNU med sin forskning.

Ved SIMLab, ett av NTNUs sentre for forskningsdrevet innovasjon, blir det nå for første gang i Norge utviklet virtuelle tester for autovern.

Autovern reduserer faren for slike ulykker betraktelig. For 2009 er det bevilget mer enn en milliard kroner til sikringstiltak langs eksisterende veinett.

Virtuelle tester av veirekkverk sparer nasjonen for store summer – og vil gi færre skadde og drepte i trafikken, tror NTNU ifølge Gemini.

Hvert år blir mellom 200 og 300 mennesker drept i trafikken på norske veier, mens 40 000 blir skadet. Nesten 70 prosent av alle trafikkulykker med død eller alvorlig personskade skyldes kollisjon eller utforkjørsel.

Å teste autovern i fullskala er en særdeles dyr og tidkrevende affære. De skal tegnes, produseres, settes opp, og deretter testes med ulike kjøretøyer.

Henning Fransplass er ansatt i Statens vegvesen, og samtidig stipendiat ved SIMLab. Han vil skape forståelse for hvordan et autovern oppfører seg. Forståelse for hva som skjer når et bestemt kjøretøy med en bestemt fart og vinkel treffer et autovern i et bestemt materiale og med en bestemt konstruksjon.

Til toppen