Virus-hysteri i USA

Amerikanerne brukte de siste timene før 11. september til å rense sine PC-er for datavirus.

Amerikanerne brukte de siste timene før 11. september til å rense sine PC-er for datavirus.

10. september var den dagen Sobig.F-viruset skulle terminere seg selv. I Norge viste døgnstatistikken til Virusfree.no, innhentet tidlig i dag morges, at dette stemte i praksis. Mens det de to siste døgnene var registrert 599 tilfeller av Sobig.F, var tallet det siste døgnet bare 54.

    Les også:

Europa-statistikken til Trend Micro viste en tilsvarende tendens. Registreringen av Sobig.F det siste døgnet var over 70 prosent lavere enn gjennomsnittet for de foregående seks døgn. Fire timer seinere var nedgangen nærmere 80 prosent.

Men når det gjaldt Nord-Amerika, var tendensen motsatt: Morgenregistreringen viste en økning på over 20 prosent i antall registrerte filer med Sobig.F. Det forklarte hvorfor nedgangen for verden under ett var under 40 prosent.

Fire timer seinere – da 10. september-døgnet definitivt var slutt over Nord-Amerika – var tallene svært forskjellige. Da var Sobig.F falt nesten 40 prosent i Nord-Amerika og nesten 60 prosent i verden.

Virusekspert Marco Righetti i Trend Micro forklarer:

– Det har vært nærmest sikkerhetshysteriske tilstander i USA det siste døgnet foran toårsdagen for terrorangrepene. Det har ført til enormt pågang på vår onlineskanner, og våre amerikanske nettsteder har måttet tåle en enorm belastning. Siden statistikken vår registrerer også onlineskanninger, og ikke bare regelmessige skanninger for faste kunder, viser de i dette tilfellet ikke at Sobig.F øker, men at det er fanget opp langt flere tilfeller enn tidligere fordi det er foretatt så mange flere skanninger.

Målingen ved tolvtiden i dag, der Sobig.F har en tilbakegang på nærmere 40 prosent, kan følgelig tolkes som en bekreftelse på at Sobig.F-faren er over. Verden venter nå spent på Sobig.G, som etterfølgeren antakelig vil døpes.

I øyeblikket har ingen registrert noen oppfølger. Noen virusvernere varsler om en ny variant av Dumaru, som spres gjennom e-post og gir seg ut for å være en antivirusoppdatering til Windows eller Internett Explorer. Virusfree.no-tall viser at dette viruset det siste døgnet har klatret til fjerdeplass på listen over de hyppigste virusene i Norge. Klez.H er tilbake på første plass, med Sobig.F på en svak andre plass, og Fizzer.A på tredje.

Ellers viser Trend Micro-tallene påfallende regionale forskjeller. I USA har LovGate blusset opp nok en gang, slik det har gjort med uregelmessige mellomrom siden det slo til for første gang i mai. LovGate er nå Nord-Amerikas hyppigste virus, med Sobig.F på andre plass, og Parite.A på tredje.

I Europa og Asia er LovGate ikke med på toppti-lista. I Europa troner Parite.A på topp, med dobbelt så mange tilfeller som Sobig.F, som igjen har nesten tre ganger så mange tilfeller som Klez.H på tredje. Det siste døgnet er tallet på Parite.A-tilfeller økt med over 12 prosent, mens Klez.H har økt med over 16 prosent (målt siste døgn i forhold til gjennomsnittet de foregående seks døgn).

Asia har sin egen store virusplage i Redlof.A. Den er over fire ganger så hyppig som hver av Parite.A, Antinny.A og Klez.H på en delt andre plass. 40 prosent under dem igjen kommer Sobig.F. Ukestatistikken viser at Sobig.F ikke har vært det store problemet i Asia, der Redlof.A var en solid førsteplass, og fortsetter å øke. På den andre siden er det verdt å merke seg at Sobig.F ikke følger sitt varslede mønster, og at tallet på registrerte tilfeller per døgn har holdt seg noenlunde konstant den siste uken. Et annet interessant trekk ved Asia er den store økningen til Klez.H, på over 50 prosent (siste døgn i forhold til gjennomsnittet per døgn de foregående seks døgn).

Til toppen