Virus kostet verden 100 milliarder i 1999

Skadeverk som følge av datavirus anslås til rundt 100 milliarder kroner for verden som helhet, melder Computer Economics Research. Med en prosent av verdens IT blir anslaget rundt en milliard for Norges vedkommende.

Skadeverk som følge av datavirus anslås til rundt 100 milliarder kroner for verden som helhet, melder Computer Economics Research. Med en prosent av verdens IT blir anslaget rundt en milliard for Norges vedkommende.

Computer Economics Research er et amerikansk konsulentselskap som utgir høytprisede rapporter om forhold knyttet til informasjonsteknologi og økonomi.

En ny rapport om hva skadeverk som følge av datavirus har kostet verdenssamfunnet, ender opp med et anslag på 12,1 milliarder dollar eller rundt 100 milliarder kroner.

At dette medfører et anslag på 1 milliard dollar i skader i Norge, bygger på den sedvanlige tommelfingerregelen at norsk IT er om lag en prosent av verdens.

60 prosent av skadene er voldt i første halvår, da Melissa, Expore, Tsjernobyl og CIH spredte seg i store miljøer. I Norge var smitteeffekten av disse virusene forholdsvis liten. Det taler for å redusere anslaget på en milliard kroner i skadeverk betraktelig.

I annet halvår kom det færre nye virus, og det spredte seg ikke så mye. Men det ble påvist ondartet kode som blant annet greier å spre seg selv uten at offeret åpner et vedlegg til elektronisk post.

Virusbransjen slo på stortromma i forbindelse med årsskiftet, men heller ikke disse dystre spådommene slo til. Forklaringer går dels på at blesten kan ha demotivert virusmakerne, dels på at vårens opplevelser har fått langt flere til å ta nødvendige forholdsregler, blant annet ved hyppige oppdateringer av antivirus.

Dette er virusartiklene på digi.no siden begynnelsen av desember:
Rolig på datavirusfronten
Finn nytt datavirus, vinn USA-tur
Ingen år Y2K-virus, foreløpig
Slik beskytter du deg mot nyttårsvirus
Fryktet 13. desember-virus slo ikke til
Melissas far erklærer seg skyldig
Ny pornografisk år 2000 datamark spres via e-post
MiniZip-virus herjer i Norden

Til toppen