Virus og hackere svir av 10 ganger Norges produksjon

Verdens IT-brukere taper utrolige 14 tusen milliarder kroner i året på hackere og datavirus, hevder konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers.

Virus og hackere har etterhvert kommet opp i et omfang som skader verdensøkonomien. Ferske tall fra det store konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers anslår det samlede tapene i fjor til hele 14 tusen milliarder kroner (1600 milliarder dollar).

Dette er over ti ganger Norges bruttonasjonalprodukt (verdien av den samlede produksjonen i Norge og Nordsjøen) som i år havner på 1333 milliarder kroner.

Ved hjelp av enkel matematikk kan man da regne seg frem til et tap på nærmere 40 milliarder kroner daglig, 1,5 milliarder per time, eller over 400 000 kroner i sekundet.

Undersøkelsen har tatt for seg tap som følge av systemhavarier, datatap og andre problemer forårsaket av datavirus og hackere.

Beregningen er basert på tall fra de største amerikanske selskapene, og utvidet så tallet skal gjelde hele verden under ett. PricewaterhouseCoopers forsvarer dette grepet og hevder at tallene likevel er relevante.

Videre melder selskapet at de aller største selskapene bruker rundt 4 millioner kroner årlig på å sikre systemene sine mot skadelige angrep, men over halvparten av de store bruker under 400 000. I gjennomsnitt taper de amerikanske selskapene 40 millioner kroner årlig som følge av hacker-angrep og datavirus.

Til toppen