Virusalarm fra digi!!

digi kom ved en feiltagelse til å distribuere et makrovirus med artikkelen "Konkurransetilsynets interne notat om fusjonen". Det var et vedlagt Word-dokument som var infisert. Vi beklager det inntrufne og gir de av dere som trenger det, oppskriften for fjerning av viruset:

digi kom ved en feiltagelse til å distribuere et makrovirus med artikkelen "Konkurransetilsynets interne notat om fusjonen". Det var et vedlagt Word-dokument som var infisert. Vi beklager det inntrufne og gir de av dere som trenger det, oppskriften for fjerning av viruset:

Lukk alle dokumenter du måtte ha åpne i Word. Gå inn i "Tools/Macro", eller "Verktøy/Makro" for norsk Word. Du vil få opp en liste over makroer på ditt system. Se etter makroer med navn "Appder", "AutoOpen" og "AutoClose". Alle disse skal vekk. Velg en og en av dem og klikk på "Delete" eller "Slett".

Under listeboksen med makroer har du valget mellom å se på alle aktive makroer, eller alle makroer i "normal.dot". "normal.dot" er standardoppsettet på din Word, og makroer inngår i standardoppsettet. Velg "normal.dot" og se til at det ikke finnes noen av de nevnte makroer i standardoppsettet ditt. Slett dem hvis de finnes. Lukk så makroboksen.

Alle dokumenter du måtte ha åpnet og lagret etter at viruset kom inn på maskinen din, vil ha blitt infisert. Viruset kan ikke spre seg til dokumenter som ikke er åpnet og deretter lagret. Man vet ikke alltid hvilke dokumenter man har lagret i det siste. En enkel og grei måte å sjekke hvilke dokumenter som kan være infisert er å stille inn Windows Utforsker/Windows Explorer eller File Manager/Filbehandling til å vise filer sortert på dato. Skum så gjennom alle kataloger du lagrer dokumenter i og merk deg dem som har blitt lagret etter at du lastet ned dokumentet fra oss.

Du kan gå gjennom disse dokumentene på samme måte: Åpne dem, og velg "Tools/Macro". Klikk så under listeboksen med makroer, der du valgte "normal.dot". Du vil se at dokumentet du har åpent finnes som et valg. Velg dokumentet ditt, og du vil se en liste over makroer som finnes i dokumentet. Se igjen etter makroene "Appder", "AutoOpen" og "AutoClose". Ingen av dem skal være der.

En sjekk på om du har klart å fjerne viruset fra "normal.dot", dvs. standardoppsettet ditt, er å lukke Word og så åpne det igjen. Velg "Tools/Macro" eller "Verktøy/Makro", og se om du klarte å fjerne makroene "Appder", "AutoOpen" og "AutoClose".

Dette viruset heter "NTTHNTA". Etter å ha åpnet 20 dokumenter (og infisert dem) vil viruset forsøke å slette dokumenter og programmer fra din harddisk.

Dette er ingen oppskrift på å fjerne makrovirus, men snarere en måte å bli kvitt dette ene viruset på. Beskyttelse mot makrovirus finnes i mange av anti-virus-programmene på markedet, men grunnet den eksplosjonsartede veksten i mengden virus av denne typen er det meget vanskelig å til enhver tid holde seg oppdatert.

Vi beklager problemene dette har påført deg.

I tifelle dere trenger mer assistanse, er det bare å ringe Bjørn Ludvigsen på tlf.: 22 36 57 17

Til toppen