Virusbølge ga solid vekst i Norman

Tredjekvartalstallene til Norman viser solid vekst innen virusvern, men datagjenvinningen (Ibas) går tilbake.

Tredjekvartalstallene til Norman viser solid vekst innen virusvern, men datagjenvinningen (Ibas) går tilbake.

Samlet sett økte Norman omsetningen i tredje kvartal sammenliknet med samme periode i fjor, fra 57,5 millioner kroner til 63,3 millioner, altså ti prosent. Driftsresultatet (EBITDA) økte med samme prosentsats, til 13,6 millioner kroner. Overskuddet etter skatt økte fra 8,4 millioner kroner til 10,4 millioner, altså 24 prosent.

Norman er organisert i to forretningsenheter, henholdsvis datagjenvinning (Ibas) og virusvern. Mens datagjenvinning opplever en tilbakegang, er det kraftig vekst innen virusvern, unntatt utenom Europa der Normans stilling også er svært beskjeden. Virusvern omsetter for 42,4 millioner, 21 prosent mer enn i samme kvartal i fjor. Datagjenvinning har derimot en tilbakegang på 7 prosent til 20,9 millioner kroner. Virusvernets andel av den samlede omsetning er økt fra 61 prosent til 67 prosent.

I Norge økte virusvernomsetningen 6,8 prosent til 14,7 millioner kroner. I det øvrige Europa var veksten 40 prosent til 25,0 millioner kroner. Siden kronen styrket seg mot euroen i tredje kvartal i fjor, og svekket seg mot euroen i tredje kvartal i år, kan en ikke-ubetydelig del av denne veksten tilskrives endringer i valutakursen, kanskje helt opp til ti prosent. Utenfor Europa er tilbakegangen i virusvernomsetningen 19 prosent til 2,7 millioner kroner.

Valutasvingningene gjør at tilbakegangen for datagjenvinning i Europa – 20 prosent til 15,2 millioner kroner – er enda mer alvorlig enn tallene skulle tilsi. I de tre første kvartalene i 2002 omsatte Ibas 6,2 millioner kroner mer enn i de tre første kvartalene i år.

På den andre siden er det en svært kraftig vekst i datagjenvinning i Norge – 69 prosent til 4,9 millioner kroner – og i resten av verden – 31 prosent til 765.000 kroner.

Datagjenvinningsavdelingen Ibas fikk ny administrerende direktør 1. september, Bjørn Arne Skogstad. Hans primære fokus oppgis å være å "øke fremtidig vekst og sikre fortsatt inntjening".

Om framtiden sier Norman at det forventer "en fortsatt god inntjening og en fortsatt positiv kontantstrøm for 2003".

Til toppen