Virusinfeksjoner opp 13 prosent

Stadig flere PC-brukere blir utsatt for datavirus, viser en ny undersøkelse fra amerikanske ICSA Labs.

ICSA Labs' årlige virussprednings-undersøkelse foretas blant en rekke organisasjoner, deriblant 300 private selskaper og statlige virksomheter i USA. Den siste undersøkelsen målte 1,2 millioner tilfeller av ondsinnet datakode på 666.327 datamaskiner i løpet av den 20 måneder lange måleperioden (avsluttet 31. august 2001).

Ved utgangen av måleperioden rapporterte deltakerne i undersøkelsen et månedlig gjennomsnitt på 103 infeksjoner per tusen datamaskin de hadde i drift. Det er en økning på 13 prosent fra 2000, da det ble rapportert 91 infeksjoner per måned i snitt.

Den prosentvise økningen er omtrent like stor som fra 1999 til 2000.

Tross det høye smittenivået er det "kun" 28 prosent av deltakerne i undersøkelsen som innrømmer at virksomheten er blitt kritisk rammet som følge av virusangrep - i denne sammenheng betyr det at 25 eller flere PC-er eller servere er blitt infisert samtidig. I tilsvarende undersøkelse ett år tidligere svarte 51 prosent at virussmitten hadde rammet virksomheten like hardt.

Det bør imidlertid understrekes at fjorårets kanskje verste virus, Nimda, brøt ut etter at fjorårets ICSA-undersøkelse var igangsatt, så tallene er nok noe mer nedslående enn det rapporten foreløpig viser.

Naturligvis er det den økte utbredelsen av Internett og e-post som er hovedgrunnen til den akselererende virusspredningen, og da i første rekke ormer. Til og med fremtidige programlanseringer forbereder virusforfatterne seg på, noe blant annet denne artikkelen i digi.no i går satte fokus på.

Det en kan lese som en delvis oppløftende melding i den siste ICSA-rapporten, er at e-postormer som benytter seg av den "gode" gamle vedleggstaktikken, kan se ut til å ha nått toppen snart. En hovedårsak er at stadig flere bedrifter har etablert silingsfunksjoner på innkommende post slik at storparten av smittefarlig e-post stoppes før det når fram til det bedriftsinterne nettet. I tillegg er bedriftene blitt flinkere til å besørge oppdatert antivirusprogramvare på de ansattes klienter, og stadig flere privatbrukere følger opp på tilsvarende måte på sin hjemme-PC.


Den nedslående nyheten er at virusforfatterne i økende grad kommer opp med nye spredningsmåter for ondsinnet kode via e-post utover den velkjente vedleggsmetoden, eksemplevis scripting. Foreløpig er de fleste av disse metodene håndterbare ved at brukeren endrer sine innstillinger i nettleseren, men nye og mer avanserte kodeteknikker er helt sikkert underveis, advarer viruseksperter overfor Wall Street Journal.

Ifølge årets ICSA-rapport, tittelen er "Virus Prevalence Survey", brukte amerikanske virksomheter i snitt mellom 100.000 og 1.000.000 dollar i året på å rette opp ulike program- og maskinvarefeil som følge av virussmitte i fjor.