Virussmitten tredoblet på et år

En rapport fra det amerikanske datasikkerhetsforbundet NCSA viser at 33 av 1000 datamaskiner i en typisk bedrift smittes av datavirus i løpet av en måned, og at 80 prosent av all smitte skyldes makrovirus.

En rapport fra det amerikanske datasikkerhetsforbundet NCSA viser at 33 av 1000 datamaskiner i en typisk bedrift smittes av datavirus i løpet av en måned, og at 80 prosent av all smitte skyldes makrovirus.

Undersøkelsen gjelder 300 bedrifter i USA, med til sammen 700.000 pc-er og 24.000 servere. NCSA (National Computer Security Association) har disse hovedkonklusjonene når det gjelder utviklingen det siste året:

  • Smitteraten blant amerikanske bedrifter er tredoblet fra 10 til 33 virustilfeller i måneden per 1000 maskiner i drift.
  • Andelen smittetilfeller forårsaket av makrovirus har økt fra 49 prosent til 80 prosent.
  • Tallet på smittetilfeller fra makrovirus ble fordoblet fjerde hver måned
  • Andelen bedrifter som bruker antivirusprogrammer har økt fra 60 prosent til 73 prosent.
  • De to viktigste smittekildene kan føres tilbake til bruk av Internett – 26 prosent sa den siste smitten kom som vedlegg til elektronisk post, 19 prosent at den kom i forbindelse med en nedlastet fil.
  • Nesten alle store og mellomstore organisasjoner i Nord-Amerika opplevde å bli smittet minst en gang.

NCSA anslår at det er en 40 prosents sjans for at en tilfeldig valgt datamaskin i en av de undersøkte bedriftene smittes av datavirus i løpet av året.

Et makrovirus består av kode gjemt i den aktive eller makro-delen til et dokument opprettet av en tekstbehandler eller et regneark. De to mest utbredte virus rammer brukere av den mest populære tekstbehandleren, Microsoft Word. Makrovirus er knyttet til spesifikke verktøy, og spres på tvers av operativsystemer. De spres gjerne som snyltere på dokumenter sent som vedlegg til elektronisk post.

Nesten halvparten av alle smittetilfellene skyldtes Word-makroviruset WordConcept. Et annet makrovirus, Wazzu, sto for nesten femte hvert smittetilfelle.

Undersøkelsen viser at at tradisjonelle metoder for virusvern ikke strekker til mot nye virustyper, det vil si makrovirus, og nye smittekilder, det vil si Internett. Tradisjonelt verner man seg mot virus ved å skanne disker og disketter. I dag er det også tvingende nødvendig å sjekke alle filer, også tekst og regneark, som mottas gjennom Internett, enten de lastes ned direkte, eller vedlegges elektronisk post. Det er spesielt viktig at servere som brukes til å videresende informasjon, utstyres med verktøy som kan avsløre smitte.

Til toppen