Vis de ansatte hva frynsene er verd

Frynsegoder er ofte usynlige for de ansatte. Mange tror for eksempel pensjons-ordninger koster langt mindre enn det som er tilfelle.

Frynsegoder er ofte usynlige for de ansatte. Mange tror for eksempel pensjons-ordninger koster langt mindre enn det som er tilfelle.

Teknologibedriften Oracle Norge har satt igang et prosjekt som heter 'fleksible goder'. Meningen er i første omgang å synliggjøre de godene selskapets ansatte allerede har.

Personalsjef Lars Kåre Legernes forteller til digitoday.no at de har innlemmet et samarbeid med konsulentselskapet MultiBrand, som har spesialisert seg på utvikle og veilede ansattegoder.

Disse foretok en undersøkelse blant de ansatte i Oracle om hva de ønsker, og hvor fornøyde de er med dagens situasjon. 80 prosent av de ansatte svarte på denne undersøkelsen, og Legernes regner med at de skal kunne implementere en løsning med en meny av ulike goder som valgmuligheter fra høsten.

- Mange av dagens goder er godt skjult for medarbeidere. Spesielt gjelder dette pensjons- og forsikringsordninger, sier Legernes som vil synliggjøre de godene de ansatte har gjennom å gi en oversikt.

- Hver medarbeider vil få et skjermbilde der alle personlige goder er lagt inn. Her kan man se hvor mye selskapet har betalt i pensjonspremie, mobilregninger eller parkeringsplass. Dette vil gi et reelt bilde av bedriftens ytelser overfor arbeidstakeren, sier han.

Trinn to i prosjektet vil bli å finne muligheter.

- Vi kan for eksempel la folk velge frynsegoder på en slags meny. Noen vil ha én ting, mens andre vil ha noe annet.

Et vanlig eksempel er at mange har 'doble' frynsegoder. Hvis et par bor sammen og begge har fri telefon og fri avis, får man ikke utnyttet verdien av dette. - Da er det mange som heller vil ha en ekstra feriedag eller andre ting, sier Legernes som mener fleksibilitet er det viktigste.

I undersøkelsen kom det frem at det de fleste ønsker er mer ferie og fritid. De setter også trygghet høyt, samt en rettferdig fordeling av goder. - Medarbeidere er opptatt av frynsegoder, sier Oracles personalsjef.

Han råder ansatte som har planer om å skifte arbeidsgiver til å finne ut verdien av frynsegodene også. Et tilbud om høyere lønn gir ikke alltid et reelt bilde. Det ekstra man får i lønn kan fort bli spist opp dersom pensjonsordningen faller bort.

I Oracles undersøkelse kom det frem at de ansatte trodde frynsegodene kostet mye mindre enn det de gjorde i virkeligheten. Spesielt gjaldt dette pensjonsordningen.

I en nylig gjennomført lønns- og belønningsundersøkelse (foretatt av Paytest.com for IKT-Norge) kom det frem at det blant 125 av landets IKT-bedrifter er mest vanlig å dekke aviser.

93 prosent av bedriftene betaler aviser for sine ansatte. 82 prosent av bedriftene dekker organisasjonsmedlemskap, 75 prosent av bedriftene subsidierer de ansattes lunsj og har ulykkesforsikring, og 72 prosent har gruppelivsforsikring.

65 prosent av bedriftene har pensjonsordning utover folketrygden. En fjerdedel av bedriftene har firmahytte, og 35 prosent dekker svangerskapspermisjon utover lovbestemt lønnsutbetaling.

45 prosent tilbyr de ansatte en eller annen form for aksje- eller opsjonsordning.

Oracles 'frynsekafeteria' ble også omtalt i Økonomisk Rapport den 3. mai. Denne artikkelen finner du her.

Til toppen