Viser fremtiden for Telenor

British Telecom viser verdens telefonselskaper hvordan mobilen og fasttelefon kan kombineres.

British Telecom viser verdens telefonselskaper hvordan mobilen og fasttelefon kan kombineres.

British Telecom (BT) lanserte en ny type tjeneste i går, under merkenavnet BT Fusion, også kalt «Bluephone». Det britiske selskapets fasttelefonabonnenter tilbys å utvide abonnement til en ordning som kombinerer fasttelefon med mobil. BT skal være verdens første teleoperatør med en slik tjeneste. BT Fusion følges derfor med argusøyne av tradisjonelle tilbydere av fasttelefoni i andre land.

Teknisk sett fungerer ordningen som et vanlig mobilabonnement utenfor hjemmet. Hjemme fanges telefonen automatisk opp av en trådløs ruter, og samtalene går som IP-telefoni. Teknologien skal være i stand til å pensle om en pågående samtale dersom man flytter seg inn eller ut av den trådløse ruterens dekningsområde.

I første omgang vil den trådløse tilgangen i hjemmet bestå i en Bluetooth-ruter med rekkevidde på rundt ti meter. BT sier de har valgt Bluetooth fordi WLAN-telefoner foreløpig er for omfangsrike til å appellere til vanlige brukere. Man regner med å kunne bytte ut Bluetooth med vanlig WLAN-teknologi om rundt halvannet år.

Tjenesten er også inntil videre begrenset til telefoner av typen Motorola V560. BT vil utvide tilbudet til flere Motorola-telefoner, samt utvalgte modeller fra Nokia og Samsung.

Ruteren og én telefon er gratis for brukeren. Ruteren kan håndtere opptil seks ulike telefoner, og opptil tre samtidige samtaler. Den kan også gi Internett-tilgang til PC-er og andre apparater i dekningsområdet. Med den begrensede båndbredden Bluetooth gir, vil nok de fleste foretrekke vanlig WLAN-ruter for sine PC-er.

Ved lanseringen har tilbudet 400 abonnenter. Først i september vil dette tallet utvides, heter det fra BT.

Tilbudet krever at man har og opprettholder fasttelefonabonnementet. Dessuten må man ha bredbånd fra BT. På toppen av det hele kommer månedsavgiften til BT Fusion.

Det innebærer at BT tar tre forskjellige månedlige avgifter for den «konvergente» tjenesten: fasttelefon på 10,50 pund, bredbånd på minst 17,99 pund, og selve Fusion-abonnementet på 9,99 eller 14,99 pund i måneden, avhengig av forventet bruk. Samtaleprisene på mobil følger vanlige satser, derimot blir tellerskrittene for fasttelefonbruk betraktelig billigere. En fullstendig avgiftsliste blir først kjent i september da flere abonnenter slipper til. I forhold til å ringe med mobil hjemme, blir samtaleavgiften redusert med opptil 95 prosent, heter det.

BTs nye konvergente tjeneste appellerer opplagt til hjem med fasttelefon, bredbånd og mobilbrukere, og kan gi disse reduserte telekostnader fordi fasttelefonbruken pensles over til IP-telefoni med tilsvarende lavere avgifter. Den kan også tenkes å motvirke tendensen til at stadig flere kutter ut fasttelefonen helt.

På komfortsiden får brukeren den fordelen at man kan bruke mobiltelefonens kontaktlister direkte også når man ringer fasttelefon.

Fra teleoperatørenes synspunkt utgjør BT Fusion en modell for hvordan tradisjonelle operatører kan møte utfordringen fra uavhengige tilbydere av IP-telefoni. Det skal bli interessant å si hvorvidt for eksempel Telenor velger en tilsvarende ordning.

BT opplyser at de vurderer en tilsvarende ordning for firmaer, men at den vil kreve WLAN-teknologi, og følgelig ikke kan være aktuell før om halvannet år.

Til toppen