Viser samspill mellom PC, tv og stereo

I Packard Bells "stue" på Elektrofil-messen vises moderne samspill mellom PC, tv og stereoanlegg.

I Packard Bells "stue" på Elektrofil-messen vises moderne samspill mellom PC, tv og stereoanlegg.

Den forbrukerorienterte PC-leverandøren Packard Bell har nylig utvidet sitt assortiment med et konsept kalt "digital lounge" som omfatter produkter for å få best mulig samspill mellom moderne underholdnings-PC-er og elektronikk som allerede finnes i de tusen hjem, som fjernsyn og musikkanlegg.

På Expert-kjedens messe Elektrofil 2004 i Oslo lørdag vil Packard Bell utforme sin stand som en norsk stue, der produktene vil vises og demonstreres i et miljø som ligger så tett opptil et hjemmemiljø som mulig.

Den siste måneden har selskapet lansert flere interessante hjemmeprodukter. I tillegg til multimedia PC-er, både bærbare og stasjonære, flatskjerm-tv, hjemmekino og så videre, er det to nye hjelpemidler som peker seg ut: Medi@TV og Net2Plug.

Net2Plug er en strømstøpsel med innebygget USB ("Universal Serial Bus") som gjør det mulig å utnytte husets eller leilighetens strømnett til å utveksle data mellom PC-er. Det gjør at PC-er i forskjellige rom kan utgjøre et lokalt datanettverk uten datakabler eller trådløst nettverk. Det eneste som trengs er at hver av dem koples til strømnettet gjennom en Net2Plug-støpsel.

Medi@TV er en boks som koples mellom et tv-apparat og en PC, for å vise alle mulige multimediefiler fra PC-en på tv-en, eventuelt supplert av hjemmekino eller et annet lydanlegg. Boks styres av en infrarød fjernkontroll. Koplingen til PC-en er vanlig Ethernet.

Såkalt konvergens har ofte vært preget av komplisert bruk og kabling. Produktene det her er snakk om, kan tyde på at tendensen er i ferd med å snu.

Til toppen