Viser vannavkjølte bladservere på IT-Fornebu

En del av HPs nye teknologisenter som også tilbyr demonstrasjoner og videomøter.

Gaute Ledang i HP Norge bruker «Enterprise Technology Center», et nytt test- og demorom med videokonferanser og to rack med det nyeste innen bladservere og lagring, til å forklare det nye vannbaserte kjølesystemet «Modular Cooling System». Merk videokameraene øverst på hver av de mindre skjermene, til bruk for videokonferanser i det samme rommet.
Gaute Ledang i HP Norge bruker «Enterprise Technology Center», et nytt test- og demorom med videokonferanser og to rack med det nyeste innen bladservere og lagring, til å forklare det nye vannbaserte kjølesystemet «Modular Cooling System». Merk videokameraene øverst på hver av de mindre skjermene, til bruk for videokonferanser i det samme rommet. (Bilde: Per Ervland)

En del av HPs nye teknologisenter som også tilbyr demonstrasjoner og videomøter.

HP har etablert et teknologisenter i sine nye lokaler på IT-Fornebu i Bærum kommune utenfor Oslo. Hensikten med senteret – «Enterprise Technology Center» – er å kunne vise og demonstrere nye løsninger og de mange byggeklossene som utgjør selskapets nye satsing, «Converged Infrastructure».

Teknologisenteret omfatter to rack fulle av det nyeste innen HPs bladservere og lagringssystemer. Begge er avkjølt med HPs nye modulære kjølesystem, der kaldt vann utenfra, varmevekslere og intelligent overvåking bidrar til å senke strømforbruket.

Lokalene er ellers innredet med tanke på å demonstrere programvare og avholde videokonferanser. Tanken er at både HP og (den potensielle) kunden skal kunne trekke inn deltakere på demonstrasjoner og konferanser uten at disse pålegges å være fysisk tilstede.

Ifølge HP-veteran Arild Slagnes (nå med tittelen «manager presales & business development»), er tanken bak kombinasjonen av testrom, demorom og videomøter, å kunne gi en best mulig presentasjon av alle de teknologiske løsningene som til sammen utgjør «Converged Infrastructure».

– Med «Converged Infrastructure» sikter vi til HPs overordnede strategi for dataromløsninger. Her kan vi vise hvordan vi kan bruke vann til å kjøle bladservere, og har tilgang til virtuelle demoer som kan vises fra andre steder. Videokonferanseutstyret har ikke til hensikt å gi en illusjon av at virtuelle deltakere er fysisk tilstede, det har vi andre lokaler til, som vi har innredet med vårt system Halo. Her er poenget å kunne trekke inn deltakere virtuelt for å vise og diskutere løsninger innen databehandling, datalagring, nettverk, programvare, datarom og kjøling, med tilhørende tjenester.

Teknologisenteret stilles til disposisjon for HPs partnere, som kan bestille rommet og velge blant ni ulike demomoduler innen utvalget som til sammen utgjør HPs overordnede strategi for dataromløsninger.

Demoer som ikke kjøres live på de lokale rackene, kan kjøres live eller skriptet fra andre av HPs ressurser.

I tillegg til HP-produkter, kan teknologisenteret også vise løsninger med produkter fra Microsoft og VMware. I et av rackene i HPs teknologisenter, disponerer Microsoft en egen hylle med bladservere: Denne ressursen kan også fjernstyres fra Microsofts lokaler.

Blant hovedbudskapene til Slagnes og hans kolleger, er at ett rack med nye bladservere tilbyr tilstrekkelig med datakraft til å drive et typisk norsk mellomstort firma. Kombinasjonen av rasjonell rackkonstruksjon og vannavkjøling bidrar til økt datatetthet og lavere strømforbruk. Slagnes mener strømutgiftene kan reduseres til 16 000 kroner i året per rack.

Gaute Ledang («solution architect industry standard servers») viser hvordan kjølesystemet «Modular Cooling System» samspiller med driftsprogramvaren Insight Dynamics.

Datarommet bak møterommet i HPs «Enterprise Technology Center» innholder to rack med bladservere og lagring. Mellom rackene er et smalere skap: kjølemodulen. Det lysende feltet midt på kjølemodulen viser driftstemperaturen. Gaute Ledang mekker, Jan Fredrik Gunvaldsen står foran.
Datarommet bak møterommet i HPs «Enterprise Technology Center» innholder to rack med bladservere og lagring. Mellom rackene er et smalere skap: kjølemodulen. Det lysende feltet midt på kjølemodulen viser driftstemperaturen. Gaute Ledang mekker, Jan Fredrik Gunvaldsen står foran. Bilde: Per Ervland

– Kjølevannet leveres av Bærum kommune, og holder stabilt temperatur hele året. Når vi får det er det rundt 12 grader. Skjermbildet i Insight Dynamics viser temperaturen i serverne, med innstilling på temperatur for inntaket, og vi ser hvor mange kilowatt som brukes til kjøling. Vi får en sanntidsovervåking av det løpende strømforbruket, og vi kan vise den faktiske kostnaden time for time. Den samme overvåkingen er like lett håndterlig med 10 rack som med ett.

Kabinettet er laget med tanke på 35 kilowatt. Under Ledangs demonstrasjon, forbrukes bare 5 kilowatt, og bruken av isvann er beskjedent.

– Dette er lagt opp i et selvregulerende system med sensorer. Poenget er at for å være effektivt, trenger man ikke å kjøle mer enn nødvendig. Som beredskap har vi reserveløsning for å kjøle ned selve rommet der racket står i.

Golvet i datarommet er hevet, slik at strøm (både énfase og trefase) og vann (rørene til høyre) kan ledes fram til rackene og kjølemodulen. Golvplater fjernes lett med spesialredskap med doble sugekopper (øverst til venstre). Vannrørene går inn i kjølemodulen på baksiden (øverst til høyre).
Golvet i datarommet er hevet, slik at strøm (både énfase og trefase) og vann (rørene til høyre) kan ledes fram til rackene og kjølemodulen. Golvplater fjernes lett med spesialredskap med doble sugekopper (øverst til venstre). Vannrørene går inn i kjølemodulen på baksiden (øverst til høyre). Bilde: Per Ervland

HPs bygg på IT-Fornebu er innredet slik at varmen som fraktes ut av dataanlegget brukes til å varme bygget i den kalde årstiden. HP har også lagt inn teknologi som sørger for at lysstyrke regulerer seg selv, og at lyset slås automatisk av når et rom ikke er i bruk. Vinduene er også spesielle.

    Les også:

Til toppen