Visio: Intelligente skjemaer vokser til interaktive modeller

Visio var opprinnelig et verktøy for å tegne skjemaer. Guy Tweedale forteller hvordan Visio har utviklet seg til redskap for alt fra interaktiv databasemodellering til automatisk generering av fullspesifiserte skisser av nettverket du er tilkoplet.

Visio var opprinnelig et verktøy for å tegne skjemaer. Guy Tweedale forteller hvordan Visio har utviklet seg til redskap for alt fra interaktiv databasemodellering til automatisk generering av fullspesifiserte skisser av nettverket du er tilkoplet.

Opprinnelsen til Visio var å tilby de som tegner flytdiagrammer og organisasjonskart et datastøttet redskap. Idéen er at du henter en mengde ferdige objekter fra en grafisk oversikt, trekker dem over til arbeidsområdet på skjermen, og binder dem sammen med en rekke standardiserte sammenføyninger. For eksempel forbinder du en sentralenhet til en disk med en forbindelseslinje der pilene viser at data kan gå i begge retninger.

Stikkordet for Visio er "intelligent shapes", altså grafiske objekter utstyrt med egenskaper som oppbevares i en database. Denne koplingen ligger for eksempel til grunn for Visios kontorinnredningsmaler. Her har du et bibliotek av lamper, skrivebord, kontorstoler, bokhyller og så videre, representert med hvert sitt realistiske og skala-riktige symbol, med tilknyttede varenummer, fysiske dimensjoner og så videre. Her hentes romplan fra arkitekttegninger, og hvert rom møbleres med et utvalg Visio-gjenstander. Til slutt genereres bestillingslister.

Visio har kontinuerlig utvidet intelligensen til å gjelde flere områder der grafikk hjelper folk til å tenke bedre, blant annet datanettverk og databasemodellering.

Konseptet er svært framgangsrikt. I september i år ble Visio kjøpt av Microsoft for hele 1,3 milliarder dollar - over ti milliarder kroner.

Visio har tre millioner brukere. Omsetningen i 1998 var 166 millioner dollar. 58 prosent av den gjelder IT-spesialiserte produkter. Det gjenspeiles blant annet i at av de utallige intelligente Visio-objektene, er over 25.000 produkter for datanettverk. Å tegne med Visio er ikke å legge inn en "ruter", det er å spesifiser nøyaktig hvilken modell det dreier seg om, og hvordan den er konfigurert.

Programvaren selges i fire varianter. Standard gir tilgang til organisasjonskart, flytdiagrammer, nettdiagrammer, blokkdiagrammer og kontorinnredning. En teknisk utgave gir symboler for fagområder som elektrisk installasjon, VVS installasjon, bygg og så videre. IT-spesialister kan velge mellom Professional (600.000 brukere) og Enterprise (20.000 brukere). Her gis ikke bare tilgang til ferdige symboler, også intelligente applikasjoner som hjelper deg å få noe ut av symbolene.

- Poenget for oss er å hjelpe folk til å se og vise andre hvordan forretningen deres virker, sier markedsansvarlig for Europa, Guy Tweedale.

Professional har for eksempel en egen modul for å dokumentere databaser, i tillegg til moduler for å konstruere nettsteder og tegne diagrammer for dataflyt, programvare og nettverk.

Tweedale viser hvordan det virker. Han slipper Visio på en udokumentert database, og får fram tabeller, relasjoner, feltdefinisjoner og så videre. Han tar inn et prosjekt fra Microsofts utviklingsverktøy Visual Studio, og får skissert på skjermen hvordan klassene henger sammen.

Brukt på nettsteder viser Visio Professional straks hvilke pekere som ikke fungerer, og gjør det mulig å tegne mer effektive trestrukturer.

Er lokalnettet katalogisert av Novells NDS, LDAP eller Microsofts kommende ActiveDirectory, tegner Visio automatisk skjemaer som lar deg se strukturen i nettet.

I den nyeste utgaven av Enterprise Edition som kommer på markedet denne måneden, er den automatiske analysen av nettverkets katalogtjenester utvidet, og du får blant annet velge mellom skjemaer på lag to og lag tre nivå. Du får også supplert skjemaet med en rekke strukturerte rapporter. Skjemaene kan innstilles til å vise nøyaktig den informasjonen som er mest formålstjenlig.

- Konsulenten som er utstyrt med Visio Enterprise vil kunne vise deg ajourførte og detaljerte skjemaer over nettverket ditt etter bare et par timer, sier Tweedale.

I Enterprise er også databasehåndteringen foredlet til å gå begge veier, altså ikke bare fra database til skjema, men også fra skjema til database. Det betyr at du planlegger din database skjematisk gjennom Visio, og så genererer modellen automatisk til den databasen du ønsker, fra Access til Oracle og DB2. Du kan få Visio til å framstille en database skjematisk, gjøre forbedringer på skjemaet, og så få Visio til å generere den nye databasen. Egenskapen gjør det også mulig å bruke Visio til å oversette en udokumentert database på en plattform, og porte den dokumentert til en annen. Dessverre ordner ikke Visio med å overføre selve dataene.

De nyeste utgavene av produktet er døpt Visio 2000. Med unntak av Enterprise som kommer seinere i desember, er alle variantene tilgjengelige. I tillegg til funksjonalitetsutvidelsene nevnt ovenfor, er produktet forbedret i ytelse og kapasitet. Det innebærer at tegning og rapportering går etter sigende opptil ti ganger så raskt, mens en tegning nå kan inneholde over 250.000 objekter.

Til toppen