Visma: - Ikke bare negativt

Divisjonsdirektør i Visma Marine, Kristian Kristensen, vil utnytte den negative oppmerksomheten selskapet har fått til noe positivt. - Vismanavnet er tross alt blitt ganske godt kjent i markedet, sier Kristensen til digi.

Divisjonsdirektør i Visma Marine, Kristian Kristensen, vil utnytte den negative oppmerksomheten selskapet har fått til noe positivt. - Vismanavnet er tross alt blitt ganske godt kjent i markedet, sier Kristensen til digi.

Vismas langvarige suspensjon og påfølgende melding om stadig større underskudd, har ført til en storm rundt selskapet. Eksterne investorer og presse har gått hardt ut mot selskapets fusjon med Dovre Informasjonssystemer. Innsiderne som solgte da aksjen var på topp i februar, har også fått gjennomgå, og da spesielt daværende styreformann Thorvald Eriksen, som i forkant av aksjesalget omtalte aksjen som "sjarmerende billig." Direktør i Vismas marinedivisjon, Kristian Kristensen, mener likevel at selskapet kan dra nytte av den negative oppmerksomheten.

- Alle vet hvem vi er, og det er jo positivt i seg selv, sier Kristensen til digi. Han innrømmer likevel at det haster dersom selskapet skal få utnyttet oppmerksomheten positivt. For - ifølge Kristensen - kan det ta tid før snuoperasjonen begynner å virke.

- Vi er nødt til å vise til gode tall dersom markedet skal tro oss, og jeg innser at dette ikke er gjort i en håndvending, sier Kristensen som mener at selskapet nå er over den verste kneika.

- Både på markeds- og på produktutviklings-sida er vi i ferd med å legge noen tunge prosjekter bak oss. Jeg føler vi er på vei opp fra en bølgedal, sier Kristensen.

Kristensen og hans kolleger får en tøff jobb når de skal rette opp den skadeskutte Visma-skuta. I andre kvartal tapte selskapet 3,5 millioner, og i andre kvartal kan underskuddet komme opp i svimlende NOK 120 millioner. Den rene driftsunderskuddet vil riktignok ikke være "mer" enn 33 millioner, men selskapet planlegger å foreta nedskrivninger på goodwill på mellom 9 og 47 millioner kroner.

Visma vil etter det siste underskuddet foreta en emisjon for å dekke inn tapet. Ifølge Dagens Næringsliv trenger selskapet å få inn mellom 50 og 100 millioner, men Kristensen vil ikke bekrefte dette. Det som foreløpig er avklart er at styret i Visma på en ekstraordinær generalforsamling onsdag, vil foreslå å forhøye aksjekapitalen med inntil 13,7 millioner kroner, hver aksje pålydende kroner 1.

Til toppen