Visma kjøper Internett-selskap

Visma ASA overtar halvparten av aksjene i Internett-selskapet Intraview AS for fire millioner kroner. Intraview satser på e-handel for tjenesteleverandører, et område Visma har store forventninger til.

Visma ASA overtar halvparten av aksjene i Internett-selskapet Intraview AS for fire millioner kroner. Intraview satser på e-handel for tjenesteleverandører, et område Visma har store forventninger til.

Intraview AS har til nå vært 100 prosent eid av Frank og Jarle Myrvang. Nå blir Intraview et datterselskap av Visma ASA ved at halvparten av aksjene selges til den børsnoterte økonomisystem-leverandøren for fire millioner kroner, hvorav halvannen million skal gjøres opp med aksjer i Visma.

Ifølge en børsmelding vil Intraview rette en emisjon mot Visma på 1,3 millioner kroner og Visma vil etter dette ha 50,1 prosent av aksjene i selskapet. I løpet av de neste tre årene vil Visma dessuten kjøpe seg opp til 65 prosent av aksjene i Intraview.

Oppkjøpet er imidlertid avhengig av endelig godkjenning i styret i Visma.

Intraview, som ble etablert for to år siden, har utviklet en e-handelsløsning for tjenesteleverandører - det vil si et web-basert tids- og prosjektstyringssystem med timeregnskap, prosjektregnskap og ressursplanlegging. Selskapets løsninger er integrert mot Visma Business, PC-Systemers Rubicon og Ergosoft fra Agresso. En integrasjon mot Concorde skal dessuten være klar i august i år.

Intraview finnes i dag på både norsk og engelsk. Visma vil benytte sine eksisterene kanaler for å selge produkter utenfor det norske markedet.

Frank Myrvang vil fortsette som daglig leder i Intraview også etter Vismas oppkjøp.

Til toppen