Visma lover resultatbedring

Øystein Moan i Visma presenterte i morges et resultat på det jevne, men lover resultatforbedring i andre halvår.

Øystein Moan i Visma presenterte i morges et resultat på det jevne, men lover resultatforbedring i andre halvår.

Visma konsernet oppnådde driftsinntekter på 211millioner i annet kvartal 2001. For tilsvarende periode år 2000 ble driftsinntektene 101 millioner, ifølge en børsmelding.

Ved sammenligning må det tas hensyn til at inntektene i år 2000 inkluderte den solgte enheten Visma Marine, mens SPCS ASA, ØkonomiPartner AS og Forenede Økonomer AS inngår i tallene for 2. kvartal 2001.

Resultat før skatt ble på 25,3 millioner (25 millioner i fjor). I sammenligningen av disse tallene må i tillegg til kjøpte, solgte og fusjonerte selskaper, som angitt ovenfor inngår, tas hensyn til ekstraordinære inntekter på 17,2 millioner i forbindelse med utskilling av Exense i tallene for 2. kvartal 2000. Ved utgangen av 2. kvartal 2001 var konsernets kontantbeholdning på 645 millioner (101).

For andre halvår forventer Visma bra vekst og ser en betydelig resultatforbedring, blant annet fra kostnadsredukasjoner.

Til toppen