Visma Marine selges

Øystein Moan selger Visma Marine for omlag 680 millioner kroner.

Øystein Moan selger Visma Marine for omlag 680 millioner kroner.

Station 12 BV, som er eid av nederlandske KPN Telecom og australske Telstra, vil kjøpe Vismas Marine for totalt 85,5 millioner euro, tilsvarende omlag 41,- kroner per Visma-aksje.

Visma (VIS) er et av Skandinavias ledende programvarehus med global tilstedeværelse. Visma utvikler, selger, og implementerer komplette, markedstilpassede styringssystemer for industri, handel, shipping og offentlig sektor.

Selskapet meldte tirsdag at de har inngått en prinsippavtale med hollandske Station 12 BV, eid med 65 prosent av nederlandske televerket KPN og 35 prosent av det australske televerket Telstra, om salg av marine-divisjonen. Station 12 BV vil betale 84,5 millioner euro for de overtatte eiendelene samt nedbetale nærmere fem millioner euro som Visma Marine ASA har som gjeld til Visma ASA. Justert for kontantbeholdning i SpecTec-selskapene er netto transaksjonsverdi omlag 85,5 millioner euro tilsvarende 681 millioner norske kroner, eller 40,8 kroner per Visma-aksje.

Endelig avtale er ikke undertegnet men partene forventer at denne vil bli signert onsdag 13. september 2000, og det forventes at salget er gjennomført i løpet av månedskiftet oktober/november.

Visma er nå tatt opp til notering igjen, etter at selskapet ble suspendert fra Oslo Børs i påvente av en melding fra selskapet tidligere i dag.

Hele Visma-konsernet prises på kurs 60,- kroner per aksje til totalt omlag én milliard norske kroner.

I tillegg til Visma Marine har Visma virksomhetsområdet Visma Business.

Visma Business hadde i første halvår en omsetning på 71,5 millioner kroner og et driftsresultat på 9,9 millioner kroner. Dette tilsvarer en driftsmargin på 13,9 prosent. EBIT per aksje for dette virksomhetsområdet var dermed NOK 0,60 per 30.06.2000.

I forbindelse med resultatfremleggelsen skrev selskapet : "Businessdivisjonen har gjort det godt i forhold til det generelle ERP-markedet. Til tross for liten investeringsvilje i markedet har nysalget av Visma Business-lisenser økt med 13 prosent i forhold til første halvår 1999. Mulighetene for framgang i andre halvår er gode, og divisjonen arbeider med mange betydelig prosjekter. Ett nytt lønnsystem ble lansert 1.4.00, og systemet er nå i drift i et betydelig antall bedrifter. Nye bransjeløsninger basert på Visma ble lansert, bl.a. for advokater og regnskapskontor. En strategisk allianse med Superoffice ble inngått, og integrasjon mellom Superoffice og Visma Business er utviklet."

Selskapet annonserer i forbindelse med salget at man vil komme tilbake med strategien for den gjenværende delen av selskapet.. Tidligere i år har selskapet skilt ut virksomheten i Exense. Exense er notert på SMB-listen.

Til toppen