Visma på rett kjøl

Visma la onsdag fram et driftsresultat på 8,6 millioner for første kvartal 1998 mot et proforma negativt resultat første kvartal 1997 på minus 2,6 millioner. - Vi har fokusert på driftsresultat fremfor ekspansjon, sa administrerende direktør Øystein Moan under presentasjonen.

Visma la onsdag fram et driftsresultat på 8,6 millioner for første kvartal 1998 mot et proforma negativt resultat første kvartal 1997 på minus 2,6 millioner. - Vi har fokusert på driftsresultat fremfor ekspansjon, sa administrerende direktør Øystein Moan under presentasjonen.

Fjerde kvartal i fjor ble vendepunktet for Visma, som onsdag kunne legge fram knalltall for inneværende års første kvartal. Med Øystein Moan ved roret oppnådde Visma et driftsresultat på 8,6 millioner kroner for kvartalet, mot et underskudd på 2,6 millioner i første kvartal ifjor. Omsetningsveksten kvartal for kvartal endte på beskjedne 12 prosent i forhold til 1997, men uten Micro 80, som selskapet fusjonerte med før jul, ligger veksten ifølge Visma på rundt 40 prosent.

- Vi har dessuten prioritert driftsresultat framfor vekst i omsetningen, sa Moan under presentasjonen onsdag morgen. Moan kunne også vise til et mer ryddig regnskap enn tidligere, der den økonomiske utviklingen i de fire divisjonene Marine, Logistics, Business Norge og Business Sverige var tegnet separat.

- Fortsatt er det i Marine-divisjonen vi tror på den sterkeste veksten. Vi er verdensledenede med installasjoner på 4000 skip. Vår største konkurrent, amerikanske MMS, har en installert base på rundt 500 skip og sliter med store økonomiske problemer, sa Moan og forklarte at største bidraget til driftsresultatet likevel kommer fra Business-delen i Norge. Han indikerte også at dersom selskapet må fortsette å kjøpe opp selskaper dersom veksten skal opprettholdes.

- Vi vil fortsette å fokusere på kjernevirksomheten, og skille ut de restene som fortsatt faller utenfor dette. Oppkjøp som kan styrke lønnsomheten i kjernevirksomheten er også en naturlig del av dette, sa vismasjefen, og refererte til den sterke likviditeten som selskapet har hatt emisjonen sommeren 1997.

Generelt la Moan vekt på at Visma skal fokusere mer på rollen som et rendyrket programvarehus, noe som vil føre til store endringer i organisasjonen.

- Vi legger opp til en modell à la Microsoft, der våre konsulenter i første rekke skal være rådgivere for våre forhandlere. Dette er endringer som har ført til at enkelte har blitt misfornøyde og vi vil ikke nøle med å la disse går. Vi satser på å beholde de best tilpassede medarbeiderne og gi disse gode betingelser, sa Moan.

TABELL I: Hovedtall fra Vismas kvartalsresulat. 97-tallene er proformatall (alle tall i 1000 kroner)

q1 1998 q1 1997
Omsetning 67620 58466
Driftsresultat 8571 (2593)
Resultat før skatt 9290 (413)

TABELL II: Resultat fordelt på divisjon (Tall i millioner kroner)

Omsetning Driftsresultat Driftsmargin % (ROS)
Marine 31,81 4,68 14,7
Logistics 6,3 0,1 1,6
Business Norge 24,11 6,75 27,9
Business Sverige 7,82 (2,95) (37,7)
Sum 70,6 8,57 12,23
Til toppen