Visma-resultatet som ventet, etablerer ny divsjon

Programvareselskapet Visma la fram et resultat som ventet for tredje kvartal 2000. Selskapet etablerer nå en ny divisjon, med fokus på BSP (Business Service Providing).

Programvareselskapet Visma la fram et resultat som ventet for tredje kvartal 2000. Selskapet etablerer nå en ny divisjon, med fokus på BSP (Business Service Providing).

Programvareselskapet Visma la frem resultat for tredje kvartal i dag i henhold til analytikerenes konsensusestimater. VISMA (inklusivt Marine) hadde i de tre første kvartalene i år driftsinntekter på 266,2 millioner kroner mot 221,4 millioner kroner i samme periode i 1999, tilsvarende en vekst på 20 prosent, men justert for Exense-utsalget som ble gjennomført tidligere i år var veksten på 12 prosent.

Driftsresultatet ble 42,5 millioner kroner mot 25,7 millioner kroner i tredje kvartal i 1999. For de tre første kvartalene i 2000 var driftsmarginen 16 prosent mot 11,6 prosent i samme periode i fjor. Nettoresultatet ble 32,34 millioner kroner tilsvarende 1,92 NOK per aksje, mot hhv. 20,79 millioner kroner i de tre første kvartalene i 1999, tilsvarende 1,25 NOK pr aksje.

Visma har inngått salg av Marine-virksomheten til Station 12 for 89,5 millioner euro, tilsvarende 720 millioner kroner.Transaksjonen vil bli gjennomført i slutten av oktober 2000, og inntektene vil bli bokført i fjerde kvartal. Med salget av Marine virksomheten vil Visma rapportere uten denne divsjonen fra fjerde kvartal.

Etter salget av Marine-virksomheten, vil Visma bygge opp en ny divisjon, Visma Business Services Division. Den nye divisjonen vil fokusere på Business Service Providing (BSP). Dette vil inkludere en rekke ERP-relaterte tjenester som outsourcing av økonomi- og administrative funksjoner, ASP, vikarbyrå og rekruttering, rådgiving og WEB baserte informasjonstjenester.

Adm.dir. Øystein Moan i Visma sier at det vil være en god synergi mellom den nye divisjonen og den eksisterende virksomheten i Visma. Selskapet forventer en hurtig vekst i BSP-markedet framover etter hvert som mange bedrifter ønsker å outsource administrative funksjoner som ikke betraktes som kjernevirksomhet. Selskapet håper på at den BSP-orienterte divisjonen kan skape hurtigere vekst enn den tradisjonell ERP-virksomhet.

Den nye divsjonen vil i stor grad bli bygget opp ved oppkjøp i løpet av de neste 12 månedene og salget av Marine-virksomheten gjør at selskapet har en sterk finansiell stilling til å vokse fort.

Visma har inngått avtale om å kjøpe Next Financial Systems AS og 51 prosent av Rapport Consult AS, men med opsjon til å overta de resterende 49 prosentene innen første kvartal 2004. Disse selskapene vil inngå i den nye divisjonen, samt Økonomikunnskap som i 1999 ble overtatt fra Agresso.

Aksjekursen på Visma kan du følge på digitoday.nos egen børsfeed

Til toppen