Visma rydder i Sverige

Visma kvitter seg med sitt utviklingsprosjekt for et svensk lønns- og personalsystem.

Visma kvitter seg med sitt utviklingsprosjekt for et svensk lønns- og personalsystem.

Prosjektet var opprinnelig planlagt som et lønns- og personalsystem for deler av den svenske shipping industrien. Det har vist seg vanskelig å gjennomføre.

Visma AB har derfor solgt prosjektet til Carat Lön AB.

Utviklingen av dette prosjektet har i 1998 belastet resultatene i Visma med cirka 5,5 millioner svenske kroner (SEK). I Visma-konsernets budsjett for 1999 var prosjektet budsjettert med et underskudd på omlag SEK 5 millioner uten noen omsetning.

Carat Lön AB overtar rettigheter til produktet og syv medarbeidere per 1.12.98. Visma vil ikke ha kostnader i forbindelse med dette prosjektet etter denne dato. Visma vil motta SEK 4 millioner kroner fra Carat som vederlag for kildekoden og rettigheter for det svenske markedet. Vederlaget vil over en periode på tre-fire år bli betalt til Visma AB som royalty av Carats salg av produktet.

Royalty vil bli inntektsført etter hvert som Visma AB mottar oppgjør fra Carat Lön AB, opplyser Visma i en pressemelding.

Til toppen