Visma satser på skyen med helt ny ERP

– «Visma.net» skal dekke behovene også til de største miljøene, sier Øystein Moan.

Visma.net er et helt nytt ERP-system, spesielt utviklet for nettskyen, sier administrerende direktør Øystein Moan.
Visma.net er et helt nytt ERP-system, spesielt utviklet for nettskyen, sier administrerende direktør Øystein Moan. (Bilde: Eirik Rossen)

– «Visma.net» skal dekke behovene også til de største miljøene, sier Øystein Moan.

På en samling i Oslo tirsdag kveld presenterte administrerende direktør Øystein Moan i Visma et helt nytt system for ERP – økonomi, regnskap, logistikk og virksomhetsstyring. Løsningen er utviklet fra bunnen av med tanke på å distribueres i samsvar med nettskymodellen: Betaling skjer per måned per bruker, kunder skal kunne forsyne seg selv med nye moduler, og det skal legges opp til selvbetjening også for å inngå et nytt kundeforhold. Visma.net kommer på markedet i september.

– Visma.net er et rent SaaS/web-system [«software as a service»]. Det er nytt helt fra grunnen av. Vi tror ikke at eksisterende Windows-systemer kan konverteres til å bli gode websystemer. Reprogrammeringen er svært omfattende, tilsvarende den vi måtte gjennom ved overgangen fra tegnbaserte MS-DOS-systemer til Windows tidlig på 1990-tallet, sier Moan til digi.no.

Vismas eksisterende systemer bygger på klient-tjenermodellen, og utnytter regnekraften i pc-en. SaaS-løsninger må hente all regnekraft fra serveren. Hensikten med Visma.net var å lage en løsning som ikke bare passer til småbedrifter, men også til organisasjoner med flere tusen ansatte. Nettskyapplikasjonene må tilby ytelse minst tilsvarende klient-tjenerapplikasjonene, uavhengig av antall brukere. Moan er sikker på at Visma.net vil tilfredsstille dette kravet.

– Vårt system er et alternativ til dagens webbaserte økonomisystemer for småbedrifter. Det er samtidig tilpasset store bedrifter, samt profesjonelle regnskapsførere. Det passer for bedrifter med 5 ansatte, og for bedrifter med 5000 ansatte. Ingen av de andre SaaS-baserte systemene er laget for de store og profesjonelle kundene. Visma.net er det første.

Den nye arkitekturen løser en annen utfordring: Bruk av andre klienter enn pc.

– Visma.net kan kjøres på alle slags enheter. Det krever kun en nettleser, og det vil fungere på pc, Mac, smartmobiler og nettbrett, uavhengig av plattform. Systemet tilpasser seg skjermens størrelse, og det er lagt opp med tanke på effektiv bruk av båndbredde. Det skal være raskt også på mobillinjer og faste telelinjer.

Effektiv bruk av båndbredde gir også bedre pålitelighet: Skulle hovedtilknytningen til nettet falle ut, kan reserveløsninger, også mobilnettet, gjøre det mulig å arbeide videre.

– Dette har vi testet, blant annet over ICE-nettet til fjells.

Moan tror analyseselskaper som Forrester og Gartner har rett når de spår dramatiske endringer i bedriftsmarkedet for programvare de kommende årene, med overgang fra lisensmodellen til nettskymodellen.

– Vi tror at systemene vi tilbyr i dag vil være i bruk i ti år til. Eksisterende kunder vil bruke fra to til ti år på overgangen. Overfor nye kunder vil mye av salget være Visma.net fra september av. Etter 2015 vil det være hovedsystemet for salg til nye kunder.

Grunnutviklingen av Visma.net tok til i 2005. I september blir to moduler tilgjengelig, for henholdsvis finans og regnskap. Over nyttår utvides tilbudet med en logistikk modul. Fra da blir Visma.net fullverdig ERP, mener Moan.

– Funksjonsmessig er Visma.net større enn noen av ERP-løsningene vi tilbyr i dag. Vi vil konkurrere opp mot store kunder, og vi merker oss at mange anbud allerede i dag spesifiserer at løsningen skal være webbasert.

På nettstedet Visma.net vises denne oversikten over kommende funksjonalitet.
På nettstedet Visma.net vises denne oversikten over kommende funksjonalitet.

Fram til lanseringen i september skal det nye systemet kjøres hos utvalgte pilotkunder i flere land. Samtidig skal detaljer innen pris og garantert tjenestenivå (SLA, «service level agreement») finpusses.

– Betalingsmodellen vil være per bruker per måned. Beløpet vil være avhengig av blant annet antall moduler som brukeren har tilgang til. Vi legger opp til selvbetjening: Fra vårt nettsted skal man kunne etablere et nytt kundeforhold, og det skal ta en halvtimes tid å få i gang basissystemet.

Visma.net omfatter rike rapporterings- og analysefunksjoner, lover Moan. Prinsippet er at man skal kunne lage skreddersydd rapportering uten IT-ekspertise.

– En modul for «business intelligence» kommer til nyttår. I løpet av høsten vil vi tilby integrasjon med nettversjonen av Superoffice. Det vil dekke funksjoner som kundehåndtering [CRM] og salgsstøtte.

Det tekniske grunnlaget for Visma.net er Microsoft .Net og SQL Server. Systemet kjøres på anlegget til Visma IT i Oslo. All data lagres følgelig fysisk i Norge, også for kunder i Sverige, Finland og Nederland. Visma mener svenske finansmyndigheter, som hittil har insistert på at svenske selskapers regnskapsdata må fysisk lagres i Sverige, vil måtte rette seg etter kommende EU-regler som stiller alle EØS-land likt i så måte.

Til toppen