Visma: Selger salgsstøtte-enhet

For å kunne sette sterkere fokus på sine kjerneområdet har Visma ASA inngått en avtale om salg av salgsstøtte-enheten Prosalg til Software Innovation. Avtalen har en ramme på 2,5 millioner kroner.

For å kunne sette sterkere fokus på sine kjerneområdet har Visma ASA inngått en avtale om salg av salgsstøtte-enheten Prosalg til Software Innovation. Avtalen har en ramme på 2,5 millioner kroner.

Visma har satt seg som mål å fokusere stadig sterkere på økonomistyring- og vedlikeholdssystemer som bedriften betrakter som sine kjerneområder. Som et ledd i denne prosessen har Visma inngått en avtale med Software Innovation om salg av salgstøtte-programvaren Prosalg.

I motsetning til Visma er Software Innovation spesialisert på salgsstøtte-systemer Dette er da heller ikke første gang selskapet kjøper opp ett mindre salgsstøtte-system, sist skjedde dette da Vega Software ble fusjonert inn i slutten av mai. Oppkjøpet av Prosalg er imidlertid langt mere beskjedent og avtalen har i utgangspunktet en ramme på 2,5 millioner kroner, til tross for at Prosalg har mellom 4000 og 5000 brukere

I tillegg til det salget har også at de to selskapene inngår et strategisk samarbeid, der de to skal markedsføres hverandres produkter.

Til toppen