Visma selger skjemaløsningen til More

Visma Unique inngår avtale om salg av løsninger for skjemaer og spørreundersøkelser fra More.

Visma Unique inngår avtale om salg av løsninger for skjemaer og spørreundersøkelser fra More.

Visma Unique leverer løsninger innen virksomhetsstyring, fagapplikasjoner, portalløsninger og webapplikasjoner til norske kommuner.

For å nå fram kommuner med færre enn 5000 innbyggere selskapet satt sammen en løsningspakke kalt eKommune. Den består av programmer innenfor økonomi, lønn og personal, samt diverse løsninger innenfor helse- og sosialområdet. Den inneholder videre en ny versjon av portalproduktet Central 2005.

Mores løsninger for skjemaer og spørreundersøkelser skal etter avtalen med Visma knyttes opp mot dette portalporoduktet, som per i dag er i bruk i over 80 kommuner.

Til toppen