Visma vokser i skyen

Dit skal flere produkter og tjenester, sier Øystein Moan.

Visma vokser i skyen
Konsernsjef Øystein Moan gleder seg over at Visma økte omsetningen i skyen med 56 prosent. Bilde: Eirik Rossen

Kvartalstallene som Visma legger fram i dag, viser følgende, sammenliknet med tredje kvartal 2012:

Omsetningen øker med 14,3 prosent til 1,52 milliarder kroner.

Driftsresultatet (Ebitda) øker med 17,5 prosent til 363 millioner kroner.

Nettoresultatet før skatt øker med 7,6 prosent til 183 millioner kroner.

Konsernsjef Øystein Moan gleder seg spesielt over at omsetningen av produkter og tjenester i nettskyen har økt med 56 prosent til 151 millioner kroner.

Han sier at Visma vil fortsette å investere i nettskyen, og flytte flere produkter og tjenester dit. Han forventer at etterspørselen etter skytjenester de kommende årene vil øke, sammenliknet med programvare til lokal installasjon.

– Visma er i en prosess der vi flytter all vår aktivitet til en SaaS modell [Software as a Service, altså programvare som en tjeneste]. Vi ser at våre kunder i økende grad foretrekker abonnementsbaserte kostnadsmodeller fremfor større oppstartskostnader, sier Moan.

I tredje kvartal kjøpte Visma det finske inkassoselskapet Duetto Group. Visma bekrefter at deres vekststrategi tilsier flere oppkjøp, innen eksisterende virksomhetsområder i Norden og Nederland.

Les mer om: