Visma vokser vitalt i veikt marked

Visma la fredag frem solide tall for første kvartal. En resultatgrad på 12 prosent og en vekst i resultatet før skatt på 35 prosent er sterkt i et IT-marked som ellers har vært preget av slapp utvikling.

Visma la fredag frem solide tall for første kvartal. En resultatgrad på 12 prosent og en vekst i resultatet før skatt på 35 prosent er sterkt i et IT-marked som ellers har vært preget av slapp utvikling.

Visma fikk et resultat før skatt på vel 11,3 millioner kroner i første kvartal, opp 35 prosent fra de 8,4 millionene resultatet endte på i samme periode i fjor. Øystein Moans selskap gjør opp første kvartal med et driftsresultat på 10,1 millioner kroner, etter å ha solgt for 83,5 millioner kroner. Omsetningstallene for Visma Logistics og Intraview er da ikke tatt med.

Visma Logistics og Intraview er i ferd med å fusjonere med Info-Expert og Morell, og vil bli rapportert samlet som det nye selskapet Exense, opplyser Visma i en børsmelding.

Det er spesielt Visma Business som gjør det bra i Moans selskapsportefølje. Selskapet fikk et resultat på 5,8 millioner kroner av en omsetning på 37,2 millioner i årets første kvartal - det femte kvartalet på rad med resultatforbedring.

Nøkkeltallene (kilde: Oslo Børs):

1. kvartal 2000 1. kvartal 1999
Driftsinntekter 83.537 73.655
Driftskostnader 73.394 65.476
Driftsresultat 10.143 8.179
Finansposter 1.186 2.002
Ordinært resultat (før skatt) 11.328 10.181
Skattekostnad 3.172 2.299
Periodens resultat 8.156 7.882
Resultat per aksje 0,5 0,5
Anleggsmidler 129.225 21.230
Omløpsmidler 279.230 217.242
Sum eiendeler 408.454 238.472
Egenkapital 243.567 120.226
Langsiktig gjeld 7.309 2.657
Kortsiktig gjeld 157.579 115.589
Til toppen