Vista blir en «aha»-opplevelse

Når Vista erstatter Windows XP neste år, vil de virtuelle mappene gi mange en aha-opplevelse.

Når Vista erstatter Windows XP neste år, vil de virtuelle mappene gi mange en aha-opplevelse.

Noe av det magiske ved digital teknologi på 1970- og 1980-tallet, var flerindekserte databaser. De gjorde det nemlig mulig å lagre samme kartotekkort i flere kortskuffer samtidig, uten å ta kopier av selve kortet. Kortet for en bok kunne ordnes etter forfatter, tittel, dato, emne og så videre – alt etter hvilken indeks man valgte.

Når datamaskinene vokste, kom ideen om at det hadde vært hendig å kunne lagre dokumenter i flere mapper samtidig. Men i tiår etter tiår holdt PC-operativsystemene seg strengt til et mappesystem med fysiske bokhyller som forbilde. Og det er, som kjent, ikke mulig å ha samme bok i flere bokhyller med mindre man disponerer flere eksemplarer. Får man inn et spennende dokument som dekker flere relaterte emner, må man stadig plukke ut ett av dem og lagre dokumentet i den ene mappen, med mindre man tar kopier eller tyr til kompliserte hjemmesnekrede snarveier, filsystemets primitive pekere.

Windows Vista, arvtakeren etter Windows XP som kommer neste høst, gjør endelig slutt på denne bedrøvelige tilstanden. Selv om Vista ikke implementerer noe nytt filsystem, men traver videre med NTFS som i XP, 2000 og NT, innfører det virtuelle mapper. Det bekrefter at virtuelle mapper kunne kommet når som helst det siste tiåret.

Virtuelle mapper innebærer at alle dokumenter gjerne kan oppbeveres i én fysisk mappe, og at du oppretter virtuelle mapper som bare oppbevarer pekere til dokumentene. Virtuelle mapper kan opprettes manuelt eller på grunnlag av søk, for eksempel ved at alle dokumenter som inneholder en bestemt kombinasjon av stikkord automatisk tilordnes denne mappen. Man kan løpende sortere dokumenter etter type, forfatter, stikkord og så videre. På den andre siden: Flytter man et dokument til en virtuell mappe, legger man automatisk inn mappenavnet i listen over dokumentets stikkord.

For gjenfinning av vedlegg i e-post er dette gull verdt. Avsenderen av e-posten lagres automatisk som nøkkelord til dokumentet, i likhet med dato. Husker du noenlunde når du skal ha fått vedleggene, hvem som sendte dem og hva de handlet om, er det fort gjort å finne dem.

Det er altså gode gamle NTFS i bunn, sammen med neste versjon av Microsofts søkemotor. Det er ingen relasjonsdatabase, derimot en ren indeks maskin, forsikrer Microsoft.

Microsoft opplyser at man vil tilby veivisere for å overføre strukturerte fysiske mapper til virtuelle mapper med nøkkelord hentet fra mappenavnene.

De virtuelle mappene er ellers utstyrt med flere egenskaper som er nye i Windows Vista: Det er et søkefelt i hvert vindu som viser mapper, og menylinjen er avhengig av hva slags dokumenter mappen inneholder. Er det musikk i mappen, har man for eksempel muligheten til å spille av direkte i den virtuelle mappen.

En fiffig endring i hvordan dokumenter vises, fortjener å nevnes til slutt. I Vista er Windows Explorer utstyrt med et skyvefelt som brukes til å skalere forhåndsvisningen av dokumentene. Man starter fra liste, går videre til ikoner, og ender etter hvert opp med forhåndsvisning av både bilder og dokumenter. Når forhåndsvisningen av mapper blir stor nok, vises de første dokumentene i mappen. Det gjør det ekstremt mye enklere å finne fram til for eksempel mappen med de riktige bildene.

Denne kombinasjonen av virtuelle mapper og enkeltstyrt forhåndsvisning i Windows Vista, lover langt mer fleksibel og hensiktsmessig dokumentbehandling enn det Windows XP kan tilby i dag. De fleste kan vente seg en skikkelig aha-opplevelse.

    Les også:

Til toppen