Vista kan likevel oppgraderes til blank disk

Det skal likevel være mulig å installere en oppgraderings-utgave av Windows Vista på en blank harddisk.

Vista kan likevel oppgraderes til blank disk

Det skal likevel være mulig å installere en oppgraderings-utgave av Windows Vista på en blank harddisk.

Med Windows Vista har Microsoft innført snevrere regler for bruken av oppgraderingsversjoner av operativsystemet. I utgangspunktet må man allerede ha en Windows-versjon installert på harddisken før man kan installere Windows Vista fra en oppgraderings-DVD.

    Les også:

Nå viser det seg at det er mulig å omgå dette. Metoden skal være beskrevet i interne Microsoft-dokumenter og er blitt offentliggjort av Paul Thurrott i denne artikkelen.

Metoden gjør det mulig å installere Windows Vista på en PC fra en oppgraderings-DVD uten at man må ha en eldre Windows-utgave installert på PC-en fra før. Har vi tolket metoden rett, kan man bruke oppgraderings-DVD omtrent som en fullversjon. Det eneste som hindrer dette, er trolig lisensbetingelsene til Microsoft.

Den eneste forskjellen er at installasjonen fra oppgraderings-DVD-en er mer omstendelig enn installasjon fra en vanlig «retail-utgave». Vanskelig er den dog ikke.

Metoden er også beskrevet og illustrert her.

Til toppen