Vista- og Office-tilpasset CRM fra Microsoft

Vista- og Office-tilpasset CRM fra Microsoft

Bill Gates viste neste generasjon CRM på Microsofts «Convergence» møte i München.

Convergence 2006 EMEA er Microsofts første store arrangement i Europa for bedriftsløsninger. Styreformann Bill Gates holdt hovedtalen, og presenterte den kommende oppgraderingen av kundehåndteringssystemet Dynamics CRM, som skal lanseres samtidig med kontorpakken 2007. Oppgraderingen skal erstatte dagens Dynamics CRM 3.0 som kom på norsk i mars, og som har vist seg å være slagkraftig i det norske markedet.

    Les også:

I likhet med dagens versjon, vil Microsofts nye CRM-løsning kunne kjøres enten lokalt, eller gjennom en webklient. Man vil kunne skaffe seg den som online-løsning, men noen virkelig «on demand» ordning vil ikke bli klar fra Microsofts side før i andre kvartal 2007, og i første omgang bare i Nord-Amerika.

Det er tenkelig at nye Dynamics CRM blir tilgjengelig på abonnement i andre land før det, i og med at Microsoft vil la tjenestetilbydere å viderelisensiere programvaren til kunder per bruker og per måned. I Danmark tilbyr TDC dagens Dynamics CRM til anslagsvis 4000 kunder.

Det sentrale med nye Dynamics CRM er integrasjon mot både Office 2007 og Windows Vista.

Premisset for denne integrasjonen er at det er enklere for folk å forholde seg til et brukergrensesnitt man kjenner fra før. Siden «alle» har Excel og Outlook, og «alle» etter hvert vil få Vista på PC-en, skal dette i seg selv være et betydelig bidrag til økt produktivitet.

Konkret dreier det seg for eksempel om å bruke funksjoner i Outlook for rollebaserte tjenester og håndtering av talte beskjeder, og i Excel for dataanalyse, datavisualisering og beslutningsstøtte. Vista utnyttes for å plassere CRM-aktiviteter, analyser og varslinger direkte på skrivebordet, samt til å forbedre sikkerheten: Den nye BitLocker-tjenesten hindrer uautoriserte brukere i å få tilgang til kundedata på bærbare PC-er.

I tillegg til Microsofts vanlige volumlisens, skal nye Dynamics CRM også tilbys gjennom lisensene «Business Ready» og «Modular Based». Dette skal gi fleksible løsninger, spesielt til dem som allerede har tilsvarende lisenser på bedriftspakken Microsoft Dynamics ERP.

Nye oppdateringer av samtlige av Microsofts Dynamics-verktøy ventes en gang i 2008. Da skal prosjektet med å skrive om de fire pakkene i én enhetlig tjenesteorientert kodebase være fullført.

Strategien som Bill Gates la fram under presentasjonen, bygger på en erkjennelse av at det fortsatt er for komplisert å lenke folks daglige gjøremål direkte til formelle forretningsprosesser. Løsningen på dette er å integrere CRM, ERP og så videre med både Office og online-tjenester. Online-tjenester skal leveres av både Microsoft og selskapets partnere.

Til toppen