Vista-tilpasning kan gi mye strev

Norske leverandører erfarer at det kan være strevsomt å tilpasse et produkt til Vista.

Vista-tilpasning kan gi mye strev

Norske leverandører erfarer at det kan være strevsomt å tilpasse et produkt til Vista.

Da Windows Vista ble offisielt lansert i slutten av januar, rykket Microsoft Norge inn en annonse i norsk presse som forkynte at over 90 norske programvareprodukter var klare for det nye klientsystemet. (Se faksimile lenger ned på siden.)

Microsoft er kjent for sitt krav om bakoverkompatibilitet. Det skulle bety at det ikke skal by på problemer å få programmer beregnet på eldre utgaver av Windows til å fungere på nyere versjoner. Derfor kunne man lure på hva som er den faktiske bakgrunnen for annonsen: Hva er det som berettiger påstanden i annonsen om at «Et stort antall partnere har allerede programvarer som utnytter mulighetene i Windows Vista»?

For Visma dreier det seg om tjue ulike produkter innen lønn, kundehåndtering, regnskap, fakturering med mer. Digi.no tok derfor kontakt med Dalip Dewan, Division Director R&D, i Visma.

– Visma har lagt inn en god del R&D ressurser med Vista-tilpasning. Det betyr ikke at vi leverer flere ERP-features, men at våre produkter fungerer på Vista, presiserer Dewan i en e-post til digi.no.

Visma har arbeidet for å fylle kriteriene i Microsofts kompatibilitetstest, «Works with Vista». Hensikten er å sikre at produktene skal fungere uten problemer og levere «en stabil og pålitelig opplevelse».

– Mange av Visma-produktene i annonsen er klient/tjenerbaserte. Hva slags tilpasninger skulle de kreve på klientsiden?

– Mange av våre kunder er enbrukere og kjører klient og tjener på samme maskin. I tillegg kjører mange av våre mindre kunder serveren på en av arbeidsstasjonene i nettverket. Andre større kunder kjører serveren på en egen Windows 2000/2003 Server, forteller Dewan, og legger til:

– Vi kan ikke skille på disse installasjonene, og har tilpasset oss Vistas nye sikkerhetsregime og krav til brukerrettigheter og fil-lokasjoner. Vi har gjort dette på en måte som gjør at våre kunder kan kjøre et blandet miljø med Vista, XP og Windows Server, og fritt velge hvor man vil kjøre klient og tjener.

Konkret betyr dette blant annet at alle filer som det skrives til under drift er flyttet i henhold til retningslinjene som gjelder for Vista. Alle filer som endres legges under den Windows-brukeren som kjører serverprosessen.

Dewan presiserer følgende punkter:

  • All skriving til HKEY_LOCAL_MACHINE i Registry er fjernet, og i stedet lagt til HKEY_CURRENT_USER.
  • Server kan kjøres som standard bruker (restricted). Man trenger ikke å være administrator på maskinen.
  • I stedet for å kjøre MFC utgaven av Common Controls brukes OS-ets egne dialogbokser og grafiske komponenter.
  • Setup er tilpasset de krav Windows Vista stiller.

– Arbeidet med å implementere og teste dette i alle konstellasjoner av operativsystemer har vært omfattende, understreker Dewan. – Vi har skrevet om en del viktige ERP-aplikasjoner slik at serveren kan kjøre under Vista med de krav Vista stiller til applikasjonen. Hovedoppgaven har vært å endre filstrukturen.

Dewan legger til at det har vært nødvendig med noen endringer i det grafiske brukergrensesnittet, for å tilpasse det til Aero. Årsaken er at Aero opererer med bredere rammer rundt skjermbildene. Denne tilpasning er den minste av alle som Visma har måttet gjøre for å klargjøre sine produkter til Visma, sier Dewan.

Andre, som ikke har de samme kravene til at også serverdelen skal kjøres på Vista, har opplevd en noe enklere tilpasning.

Håkon Smedby i Dolphin Software sier til digi.no at de har vært gjennom testprogrammet som kvalifiserer og verifiserer deres produkt for Vista.

– Vi kikket på den nye grenseflaten, for at designet vårt skulle falle sammen. Vi brukte en del krefter på å gjøre om installasjonsprosessen. Vista er strengere på sikkerhet, og man må signere mer enn under XP.

Smedby forteller at Dolphin benyttet anledningen til å bytte til et nyere utviklingsverktøy, Visual Studio 2005, og til å kompilere klientene med det. Det har gitt fordeler utover selve tilpasningen til Vista.

Hos Infodoc var Vista-tilpasningen enda enklere.

– Det primære var å sikre at installasjonsrutinene fungerte under Vista, og at ikke brukeren stadig fikk spørsmål om å godta ikke-signert kode, sier utviklingssjef Kristian Sandved til digi.no. – Applikasjonen vår, som er basert på .Net Framework, var ellers helt klar.

Hos Infodoc var det ikke nødvendig med noen tilpasning til den nye grafiske grenseflaten.

– Det følger bare systemet, og ser følgelig annerledes ut på Vista med Aero enn på XP.

Til toppen