Viste kortvarig optisk minne

I siste nummer av tidsskriftet Science er det en artikkel som viser hvordan man kan bygge optisk minne med kort varighet: Stored Light in an Optical Fiber via Stimulated Brillouin Scattering.

Prinsippet er at data lagret i lyspulser som varer i to nanosekunder, kan få sin levetid forlenget til 12 nanosekunder. Denne muligheten kan tenkes utnyttet i optisk nettverksutstyr der man har behov for å oppbevare data i korte tidsrom før det sendes videre.

12 nanosekunder er ingen stor forsinkelse. Forskerne mener ideen deres bør bearbeides videre: Det har en egenverdi å forske fram teknologi for ren optisk databehandling, uten vanlige halvledere fra dagens elektronikk.

Utover den svært begrensede forsinkelsen, er det mange andre utfordringer: For eksempel trekker laserne i de første forsøkene hele 100 watt. På den andre siden fungerer metoden i vanlig romtemperatur, og krever ikke andre komponenter enn slike som allerede er i handelen.

Til toppen