Visum-regler rammer USAs IT-industri

Amerikansk IT-industri rammes av stramme innvandrings-regler som stanser utenlandske IT-arbeidere.

Visum-regler rammer USAs IT-industri

Amerikansk IT-industri rammes av stramme innvandrings-regler som stanser utenlandske IT-arbeidere.

IT-spesialister som ønsker å jobbe i USA er allerede for sent ute hvis de vil ha visum i 2007. Amerikanernes kvote på det som kalles H-B1 visum for 2007 er allerede fylt opp.

Amerikanske selskaper fortviler over at de ikke får hentet inn nødvendig kompetanse innen blant annet programmering.

- Det er en mye større etterspørsel etter godt kvalifisert arbeidskraft i spesialstillinger og vi ødelegger vår konkurransekraft når vi ikke lar amerikanske selskaper få tilgang til talentene de trenger, sier representanter for IT-industrien til Wall Street Journal.

Idag har USA en årlig begrensning på 65.000 utlendinger som kan få jobbe i USA i inntill seks år på visumet som kalles H-B1. Det er et visum for høyt kvalifisert arbeidskraft og en stor andel av de som får dette visumet jobber i IT-industrien.

Det er fjerde år på rad at visumkvoten er fylt før året starter. Visumperiodene har som mange bedrifter i USA, et avvikende år i forhold til kalenderåret. Kvoten på 65.000 visum gjelder for et år fra 1. oktober til 1. oktober året etter. Kvoten ble i år fylt allerede 26. mai, hele fem måneder før og det er det tidligste tidspunktet kvoten har vært fylt til nå. Nye visumsøknader kan ikke leveres før 1. april 2007.

I tillegg til utgifter til advokat som fyller ut nødvendige skjemaer, betaler selskapene en avgift på 3.185 dollar for H-1B visumet. Kortere oppholdsvisum som varer seks måneder koster 100 dollar, men dette visumet har endel begrensninger. Blant annet får man ikke amerikansk fødselsnummer (social security number) på et slikt visum.

Et nytt lovforslag som går ut på å doble kvoten til 115.000 har stoppet opp i det amerikanske lovsystemet og det er fortsatt usikkert om det vil bli gjennomført. I 2000 var kvoten på hele 195.000 H-B1 visum, men dotcom-boblen fikk politikerne til å begrense antall visum for å beskytte amerikanske arbeidstagere.

Amerikanske arbeidstagere motsetter seg denne økningen og jobber hardt for å hindre det. De mener at det bare vil presse lønningene ned og avskrekke amerikansk ungdom fra å satse på en IT-karriere.

Til toppen