Vitne: - Lyseggen var den store, stygge ulven

Rettssaken mot Gisle Naurstad fortsatte torsdag i Nedre Romerike Herredsrett med at et vitne fortalte at det var Jørn Lyseggen som sto bak "palassrevolusjonen" i EUnet Media vinteren 1999. Men Jørn Lyseggen selv møtte ikke opp, til tross for at han var stevnet.

Rettssaken mot Gisle Naurstad fortsatte torsdag i Nedre Romerike Herredsrett med at et vitne fortalte at det var Jørn Lyseggen som sto bak "palassrevolusjonen" i EUnet Media vinteren 1999. Men Jørn Lyseggen selv møtte ikke opp, til tross for at han var stevnet.

Torsdag fortsatte rettssaken mot Gisle Naurstad i Nedre Romerike Herredsrett. Han saksøkes av sin gamle arbeidsgiver, KPNQwest (tidligere EUnet), for medvirkning til at 24 ansatte forsvant fra EUnet Media og begynte hos konkurrenten Mogul Media.

Ett av vitnene til KPNQwest, en ansatt i selskapet som hadde en rolle i EUnet selskapet European Web Solution Center (EWSC) vitnet torsdag for retten. Han var ansatt i EWSC, et selskap som var ledet av Jørn Lyseggen, og som sorterte under KPNQwest konsernledelsen i Amsterdam i den perioden nesten hele staben i EUnet Media og EWSC forsvant fra sine arbeidsplasser, til fordel for Mogul.

Vitnet, som ikke vil ha navnet sitt i digitoday.no, fortalte retten at det var Lyseggen som hadde tatt initiativ til at staben i EUnet Media og EWSC forsvant. Men, som vitnet forteller, dette gikk ikke etter planen.

Vitnet forteller at Lyseggen kom til han og alle ansatte i EUnet Media og EWSC (som alle var lokalisert i Eunets kontorer i Oslo) og fortalte dem at alle ansatte skulle gå over til Mogul.

Grunnen til dette var at EUnet ikke lenger skulle konsentrere seg om Web-løsninger, men om aksess. Vitnet sier at han ble spurt av Lyseggen å signere sin egen oppsigelse, samtidig skulle vedkommende få signere en ansettelsesavtale med et selskap som gikk under navnet Webcat.

Vitnet oppga også at han måtte skrive under på en taushetserklæring. - Ingen i EUnet skulle vite om dette, sa vitnet.

Vitnet, som oppga til retten at han "ikke gikk særlig godt sammen med Jørn Lyseggen" følte seg tvunget til dette, siden han fikk forståelse for at administrerende direktør i EUnet, som var moderselskapet til EUnet Media, Gisle Naurstad også skulle være involvert i planene til Lyseggen.

- Jeg var fanget mellom barken og veden, sa vitnet.

Naurstads rolle var ifølge vitnet, helt sentralt. Hadde det ikke vært for Naurstad hadde ikke Lyseggen vært i stand til å ta med seg de ansatte og alt inventar ut av EUnet og over til "det nye selskapet." Dette nye selskapet, ble vitnet fortalt, var Webcat.

Vitnet forteller at på et eksternt møte, hvor "avhopperne" ble informert om planene, ble planene lagt frem. Alle de ansatte i EUnet Media og EWSC skulle begynne i selskapet Webcat - et selskap som igjen skulle fusjoneres inn i Mogul Media.

Vitnet sa i retten at han hadde blitt fortalt at det var Gisle Naurstad som hadde vært behjelpelig med å finne en investor til Webcat. Men hver av de ansatte som skulle begynne i Webcat - fra EUnet Media og EWSC., skulle få tegne seg for aksjer til minimalt 40 000 kroner.

- Det var Lyseggen som var den store, stygge ulven, sa vitnet i retten torsdag.

I sin partsforklaring har Gisle Naurstad bestridt at han var involvert i disse planene.

Tidligere i denne uken omtalte digitoday.no den såkalte "Webcat-avtalen" som ble skrevet under av Gisle Naurstad. Denne avtalen beskrev at alle i EUnet Media ville overdra sine kundeforpliktelser, samt inventar og verdier, til Webcat. - Denne kontrakten er et tyveri, mente KPNQWest, noe Gisle Naurstad benektet under sin partsforklaring.

Naurstad hevdet at han og med-tiltalte i saken Kristian Birkeland (som i saken representerer konsulentselskapet Birkman AS) konstruerte denne avtalen for å være føre var.

Avtalen, mener Naurstad, kom i stand da det ble meldt om flere oppsigelser i EWSC, noe som gjorde Naurstad urolig.

- Hvis de ansatte forsvant ville ikke vi sitte med forpliktelsene til kundene, og løsningen var å inngå en avtale med de som sluttet om å ta over disse kundene, forklarte Naurstad.

KPNQwest mener at dette ikke er tilfellet.

Jørn Lyseggen ble stevnet for retten og skulle vitne torsdag, men møtte ikke opp. Dette bekrefter KPNQwests prosessfullmektig Søren L. Lous ovenfor digitoday.no. Lyseggen hevdet ovenfor Lous at han ikke hadde mottatt stevningen.

Lyseggen har selv følgende å si til digitoday.no. - Denne saken har jeg ingen ting med. Jeg har heller ikke mottatt en steving fra retten. Utover dette vil jeg ikke kommentere saken nærmere, sa en knapp Lyseggen til digitoday.no.

Lyseggen ble i sommer dømt i Oslo Byrett for illojal opptreden i forhold til denne saken, men dommen er ikke rettskraftig og er anket til Lagmannsretten.


Til toppen