VMware kjøper mobil forvaltning

AirWatch troner øverst i Gartners «Magic Quadrant for Mobile Device Management».

VMware kjøper mobil forvaltning
Slik presenterer AirWatch seg. Merk at «andre plattformer» også tar sikte på å omfatte pc-systemer fra Apple og Microsoft. Bilde: AirWatch

Håndheving av regler om personvern og informasjonssikkerhet der ansatte bruker i mobilt utstyr i stort omfang, krever egne verktøy for mobil forvaltning. Avhengig av hva man legger vekt på, snakker man om «mobile device management» (MDM), «mobile application management» eller «mobile content management». Hos analyseselskapet Gartner er sekkebetegnelsen MDM.

VMware forteller i en pressemelding at de kjøper en av de tre fremste leverandørene av MDM, AirWatch.

De to andre som troner øverst i Gartners «magiske kvadrant» for MDM, er MobileIron og Citrix. Ifølge Gartner-analytiker Lars-Olof Wallin er tendensen at de store leverandørene, blant annet SAP, IBM og Symantec, er i ferd med å minske forspranget til ledertrioen (se artikkelen Mobile klienter kan temmes). Det gjelder særlig SAP, som også er oppført i Gartners lederkvadrant.

AirWatch har avanserte og allsidige verktøy for å forvalte mobile enheter, mobile applikasjoner og mobilt innhold, ifølge Gartner. Selskapet støtter «konteinerisering» av bedrifts-e-post, nettleser, innhold og applikasjoner. Brukere kan utstyres med «dual personas» – én som bedriftsbruker, og én for private gjøremål – og AirWatch kan også forvalte flere ulike brukere på samme fysiske enhet.

AirWatch-verktøyene kan leveres gjennom nettskyen fra selskapets egen datasentral i hjembyen Atlanta. De kan også leveres gjennom infrastrukturtjenester som Terremark og Amazon Web Services. Terremark er for øvrig en viktig nettskypartner for VMware.

AirWatch oppgir å ha over 10 000 kunder fordelt på 150 land, samt 1 600 ansatte fordelt på ni kontorer.

Kjøpet er godkjent av begge selskapenes styrer, og antas å kunne fullføres innen utgangen av mars.

VMware betaler 1,54 milliarder dollar, hvorav 1,18 milliarder dollar kontant. Kjøpet er delvis finansiert av et lån på én milliard dollar fra VMwares største eier, EMC.

Ifølge VMware-sjef Pat Gelsinger vil AirWatch inngå i porteføljen for sluttbrukerløsninger, slik at «våre kunder vil få mulighet til avgjørende å trappe opp tjenester til sine mobile brukere, uten å gå på akkord med sikkerheten».

VMware oppga samtidig foreløpige tall for fjerde kvartal 2013.

Sammenliknet med samme kvartal 2012 antas omsetningen å øke med 15 prosent til 1,48 milliarder dollar. Korrigerer man 2012-tallet for virksomheter som ble avhendet i 2013, som Pivotal, blir økningen 20 prosent.

Endelige tall lagges fram tirsdag kveld norsk tid, 28. januar.