VMware kjøper nettskyintegrator

DynamicOps har utviklet teknologi kalt «Operations Virtualization».

VMware kjøper nettskyintegrator
«Operations Virtualization» betyr å legge et abstraksjonslag mellom et antall driftssystemer og deres brukere, forklares det i bakgrunnsmateriale fra DynamicOps. Betegnelsen er varemerket. Bilde:

VMware opplyser at de har kjøpt et privateid selskap lokalisert i delstaten Massachusetts, DynamicOps.

DynamicOps har utviklet en teknologi varemerket som «Operations Virtualization». Det beskrives kort som et abstraksjonslag mellom et antall driftssystemer og deres brukere, det vil si applikasjoner, webportaler eller personer. Formålet er først og fremst å raskt kunne tilrettelegge eksisterende tjenester som nettskytjenester. For VMware er hovedpoenget at Operations Virtualization kan fungere som integrator av tjenester hentet fra heterogene fysiske miljøer, fra heterogene virtualiserte miljøer – det vil si Xen og Microsoft Hyper-V i tillegg til VMware – og fra ulike nettskytjenester, som VMware og Amazon EC2.

– DynamicOps har regelbasert tjenestestyring for å automatisere og kontrollere tilbudet til applikasjoner og brukere på tvers av heterogene ressurser fra fysisk infrastruktur og fra heterogene nettskyer, heter det i pressemeldingen.

Ifølge Ramin Sayar, visepresident i VMware med ansvar for driftsløsninger til virtuelle miljøer og til nettskyen, er hensikten med kjøpet av DynamicOps å styrke VMwares posisjonen som foretrukken leverandør av alt som har med infrastruktur og drift i nettskyen.

Det er ikke oppgitt hva VMware betaler for DynamicOps. Kjøpet antas å kunne fullføres i løpet av inneværende kvartal.

VMware sier de holder fast ved at kunder flest vil være tjent med å holde seg til VMware, men erkjenner at mange likevel må forholde seg til heterogene miljøer, og der oppfatter de DynamicOps som den beste løsningen.

DynamicOps ble startet som driftsprosjektet hos Credit Suisse i 2003, med tanke på å mestre innhenting og tilrettelegging av tjenester fra svært varierte miljøer. Produktet ble etter hvert døpt «Virtual Resource Manager», og skulle løse utfordringer knyttet til drift, forvaltning og utrulling av virtualisert teknologi i en global organisasjon med et antall svært ulike forretningsområder.

Det begynte altså før noen begynte å snakke om nettskyen.

I 2008 ble prosjektet etablert som eget selskap. Markedsføringen i det siste har framhevet bruken av Operations Virtualization til raskt å tilrettelegge eksisterende tjenester til nettskymodellen. Selskapets nettsted preges av nyheter om kunder som har omdannet sine interne tjenester til private nettskyer i løpet av to til fire uker. Blant referansekunder er Capgemini, Verizon, Nasdaq og Dow Jones.

– Operations Virtualization lar deg legge opp en sikker og selvbetjent nettsky ved å kombinere automatisering, orkestrering og styring på tvers av ulike administrasjonssystemer, med utgangspunkt i brukerbevisst, IT-styrt forvaltning, heter det blant annet.