VMware lover forenklet drift i nettskyen

vCenter Operations skal gjøre det mulig å forene fleksibilitet med kostnadskutt.

VMware lover forenklet drift i nettskyen
Dashbord for ytelse: Poeng fra 0 til 100 viser belastning («workload»), helhetlig oppførsel («helse») og kapasitet («capacity») (se øverst til venstre). Her har man valgt å sjekke kapasitet. Datasentralene viser ikke noe unormalt. I oversikten nederst over virtuelle maskiner framheves avvik fra det normale. Bilde: VMware

I forrige uke kunngjorde VMware en ny løsning som skal gjøre det mulig å automatisere driftede tjenester levert gjennom nettskyen. Selskapet lover at et nytt produkt, vCenter Operations, skal gjøre det mulig å realisere nettskyens potensial til å forene fleksibilitet med kostnadskutt.

Ifølge VMware er poenget med nettskyen å samle alle tilgjengelige ressurser i ulike kategorier – prosessorer, lagring og så videre – og så tildele dem ulike oppgaver etter behov. Skal dette fungere etter hensikten, må ressursfordeling kunne endres i høy tempo, og all konfigurering må «flyte». Det hele går for raskt til at vanlige driftsverktøy og prosesser kan følge med.

VMware viser til uttalelser fra Gartner-analytiker Cameron Haight, som mener at den tradisjonelle IT-driftsmodellen må brytes.

– Man har gjennom flere tiår investert i kompleks infrastruktur, med tilhørende komplekse prosesser og drift. Det har bidratt til å fordyre IT-drift og -tjenester. Nettskyen, nærmere bestemt nettskyen som driftsmodell, utgjør en praktisk anledning for bedrifts-IT til å frigjøre seg fra kompleksitet. Det krever igjen en full gjennomgang av hevdvunnen visdom om hvordan drift skal forholde seg til nettskymiljøer.

Rollen til vCenter Operations, ifølge VMware, er å bygge videre på den forenklingen som virtualisering har utløst. Ett verktøy skal kunne ta seg av konfigurering, ytelsesstyring og kapasitetsstyring, og samtidig ta i bruk analytiske metoder for å tilfredsstille nettskyens behov for automatikk.

vCenter Operations skal integreres tett med vSphere, og hente data både derfra og fra andre driftsverktøy. Data skal analyseres i sanntid og vises gjennom dashbord for å sikre de som håndterer infrastruktur og drift hensiktsmessig innsikt og muligheten til å ta raske og effektive beslutninger.

Et viktig mål er å kunne avdekke mulige utfordringer før de slår ut i brudd på tjenestegarantiavtaler. Et annet er å kunne avdekke kilden til ytelsesproblemer langt raskere. Et tredje er å kunne besørge ressursfordeling i sanntid, slik at brukere kan forsyne seg selv («selv service provisioning»). Et fjerde er å sørge for å håndheve grunnleggende forretningsregler også når ting endrer seg raskt.

vCenter Operations vil tilbys i tre ulike utgaver, «Standard», «Advanced» og «Enterprise». Kommersiell tilgjengelighet er oppgitt til slutten av inneværende kvartal. Prisen starter på 50 dollar per virtuell maskin.

Skjermbildene nedenfor forklarer noe av funksjonaliteten.