VMware lover forenklet drift i nettskyen

vCenter Operations skal gjøre det mulig å forene fleksibilitet med kostnadskutt.

Dashbord for ytelse: Poeng fra 0 til 100 viser belastning («workload»), helhetlig oppførsel («helse») og kapasitet («capacity») (se øverst til venstre). Her har man valgt å sjekke kapasitet. Datasentralene viser ikke noe unormalt. I oversikten nederst over virtuelle maskiner framheves avvik fra det normale. (Bilde: VMware)
Øyeblikkelig oversikt over mulige problemer. Man har plukket ut én ESX-server: Den har lav belastning (33, se øverst til høyre), høy helse (96) men lav kapasitet (28). Fem av serverens seks virtuelle maskiner viser avvik. (Bilde: VMware)
Her har man valgt fanen «analysis» for bedre å forstå problemet, og får vist et kart over hvor det «brenner». (Bilde: VMware)
Tilgang til historiske data gir anledning til å jakte på årsaker, i lys av tidligere konfigurasjoner. (Bilde: VMware)

vCenter Operations skal gjøre det mulig å forene fleksibilitet med kostnadskutt.

I forrige uke kunngjorde VMware en ny løsning som skal gjøre det mulig å automatisere driftede tjenester levert gjennom nettskyen. Selskapet lover at et nytt produkt, vCenter Operations, skal gjøre det mulig å realisere nettskyens potensial til å forene fleksibilitet med kostnadskutt.

Ifølge VMware er poenget med nettskyen å samle alle tilgjengelige ressurser i ulike kategorier – prosessorer, lagring og så videre – og så tildele dem ulike oppgaver etter behov. Skal dette fungere etter hensikten, må ressursfordeling kunne endres i høy tempo, og all konfigurering må «flyte». Det hele går for raskt til at vanlige driftsverktøy og prosesser kan følge med.

VMware viser til uttalelser fra Gartner-analytiker Cameron Haight, som mener at den tradisjonelle IT-driftsmodellen må brytes.

– Man har gjennom flere tiår investert i kompleks infrastruktur, med tilhørende komplekse prosesser og drift. Det har bidratt til å fordyre IT-drift og -tjenester. Nettskyen, nærmere bestemt nettskyen som driftsmodell, utgjør en praktisk anledning for bedrifts-IT til å frigjøre seg fra kompleksitet. Det krever igjen en full gjennomgang av hevdvunnen visdom om hvordan drift skal forholde seg til nettskymiljøer.

Rollen til vCenter Operations, ifølge VMware, er å bygge videre på den forenklingen som virtualisering har utløst. Ett verktøy skal kunne ta seg av konfigurering, ytelsesstyring og kapasitetsstyring, og samtidig ta i bruk analytiske metoder for å tilfredsstille nettskyens behov for automatikk.

vCenter Operations skal integreres tett med vSphere, og hente data både derfra og fra andre driftsverktøy. Data skal analyseres i sanntid og vises gjennom dashbord for å sikre de som håndterer infrastruktur og drift hensiktsmessig innsikt og muligheten til å ta raske og effektive beslutninger.

Et viktig mål er å kunne avdekke mulige utfordringer før de slår ut i brudd på tjenestegarantiavtaler. Et annet er å kunne avdekke kilden til ytelsesproblemer langt raskere. Et tredje er å kunne besørge ressursfordeling i sanntid, slik at brukere kan forsyne seg selv («selv service provisioning»). Et fjerde er å sørge for å håndheve grunnleggende forretningsregler også når ting endrer seg raskt.

vCenter Operations vil tilbys i tre ulike utgaver, «Standard», «Advanced» og «Enterprise». Kommersiell tilgjengelighet er oppgitt til slutten av inneværende kvartal. Prisen starter på 50 dollar per virtuell maskin.

Skjermbildene nedenfor forklarer noe av funksjonaliteten.

Til toppen