VMware presser på med OS for nettskyen

«VDC-OS» skal åpne for full virtualisering av x86-baserte datasentraler.

VMware presser på med OS for nettskyen

«VDC-OS» skal åpne for full virtualisering av x86-baserte datasentraler.

VMvare åpnet i dag sitt store europeiske kunde- og partnerarrangement i Cannes, VMworld Europe 2009. Hovedtemaet for konferansen er hvordan selskapets eksisterende og kommende teknologi for full virtualisering av datasentraler.

Ideen til VMware er at datasentraler basert på x86-servere skal kunne virtualiseres fullt ut, slik at de kan betraktes som tjenesteleverende nettskyer. Disse «interne» nettskyene skal etter behov kunne utvides ved å trekke inn ressurser og tjenester fra eksterne nettskyer. VMware tror denne måten å organisere datasentraler på vil bidra til økt effektivitet og fleksibilitet, samt til bedre tjenester og reduserte kostnader. Budskapet fra VMware World Europe 2009 bygger videre på det fra VMworld i Las Vegas i fjor høst.

    Les også:

Ifølge VMware-sjef Paul Maritz, bygger visjonen om fullt ut virtualiserte datasentraler på et nytt produkt, kalt Virtual Datacenter Operating System eller VDC-OS. Dette OS-et suppleres av et driftslag og av ulike teknologier for pc-virtualisering. Driftslaget og VDC-OS-utvidelser skal gjøre det mulig å kople interne og eksterne nettskyer til hverandre.

– Kundene våre vil gjøre rørleggerarbeidet usynlig, i datasentralen, i pc-en og i skyen, slik at de kan fokusere mannskap og budsjett på å levere verdier til forretningen. De ønsker seg nettskytjenester slik at de kan opptre som tjenestetilbydere til sine interne brukere, sa Maritz.

VMware vil realisere dette gjennom to initiativ. Det som gjelder den interne nettskyen er døpt «Virtual Datacenter Operating System Initiative». Det som gjelder den eksterne nettskyen – beregnet først og fremst på tilbydere – ble kunngjort i fjor høst under navnet «vCloud Initiative», og presentert igjen i dag.

Disse initiativene skal lede til en ny produktserie som VMware kaller vSphere, uten å gi nærmere detaljer.

I tillegg til interne og eksterne nettskyer, snakker VMware også om den «private nettskyen». Denne defineres som et «sikkert IT-miljø for samspill mellom databehandlingskapasitet fra både interne og eksterne nettskyer». Den private nettskyen er derfor mer enn en bro mellom den interne og den eksterne: Den utgjør en helhet der tjenester kan trekke veksler på nærmest ubegrensede ressurser – tekniske problemer viker, og det eneste gjenværende hinderet er ens egen evne til å betale. Ifølge visjonen vil man oppleve datasentraler med uant fleksibilitet, kontroll, effektivitet, feiltoleranse og drift, der enhver applikasjon, fra stormaskin til pc, kan leveres som en tjeneste. Punktvis forklarer VMware dette slik:

  • Effektivitet ved maksimal utnyttelse av alle server-, lagrings- og nettressurser
  • Feiltolerance gjennom dynamisk kapasitet og flytting av tjenester
  • Kontroll ved at man kan legge opp en modell der alle tjenester betales etter bruk
  • Kvalitet fordi man kan legge til standardiserte og automatisk sikrede tjenestenivåer
  • Fleksibilitet fordi alle eksisterende og framtidige applikasjoner vil kunne kjøres i nettskyen uten noen form for endring

En måte å oppsummere dette på: «selvbetjent datasentral».

I en uttalelse fra analytiker Mark Bowker i Enterprise Strategy Group heter det at VDC-OS og vCloud setter VMware i stand til å legge en defacto standard for nettskyen, ikke bare teknologisk, men også gjennom et nettverk av partnere.

En tidlig stjernekunde for VMwares interne nettsky er flyselskapet bmi, det som har nest flest flyvninger fra London-flyplassen Heathrow. De tar sikte på å legge 90 prosent av sin IT-infrastruktur i en VMware-basert privat nettsky levert av en av tilbyderne i VMwares allianse, Attenda.

Andre tilbydere i denne alliansen er Savvis, Sungard, australske Melbourne IT og Terremark.

Foreløpig er dette visjoner bygget opp av tilsynelatende velfungerende piloter hos utvalgte kunder. Det nærmeste VMware kommer i forhold til å love noe konkret og tidfestet, er at den første instansen av VDC-OS skal leveres i løpet av 2009.

Et annet produkt er VMware vCloupd API, et programmeringsgrensesnitt for samspill mellom nettskyer. Det er under utvikling med partnere, og er kommet tilstrekkelig langt til at det demonstreres på VMworld i Cannes. En kommersiell lansering er ikke tidfestet.

    Les også:

Til toppen