VMware tilbyr virtuell pc til alle brukere

«View 3» skal gjøre det regningssvarende å drifte store mengder funksjonsrike virtuelle pc-er.

VMware tilbyr virtuell pc til alle brukere

«View 3» skal gjøre det regningssvarende å drifte store mengder funksjonsrike virtuelle pc-er.

VMware lanserte i forrige uke sin «tredje generasjons løsning for virtuelle desktop», forteller Kristine Dahl, Enterprise Account Manager i VMware Norge. «View 3» erstatter dagens løsning, «Virtual Desktop Infrastructure» eller VDI.

Dahl mener View 3 løser de grunnleggende problemene som hindrer bedrifter fra å tildele virtuelle pc-er til kunnskapsarbeidere og andre tunge og kreative brukere. View 3 skal kunne tilby brukerne personlig tilrettelegging, tilgang til multimedia og frihet til å veksle mellom tynn klient, mobil klient og stasjonær eller bærbar PC. Samtidig skal IT-organisasjonen få verktøy for å håndtere tusener av brukere uten å måtte vedlikeholde et tilsvarende antall virtuelle maskiner.

View 3 dreier seg med andre ord langt på vei om de samme problemstillingene som Appsense: Virtuelle pc-er til alle framfor bare til dem med begrensede oppgaver.

    Les også:

VMware-sjef Paul Maritz beskrev dette som «the desktop dilemma» på selskapets store kundesamling i Las Vegas i september, og han lanserte «vClient Initiative» som måten å løse det på. View 3 beskrives som et «vesentlig skritt» for å løse dette «dilemmaet»: Det skal gjøre det mulig å tilby funksjonsrike virtuelle pc-er til nær sagt enhver aktuell fysisk klient, med forenklet administrasjon og sikkerhet som gevinster på IT-siden.

Som svært mange andre produkter for bedrifts-IT er VMware View 3 sammensatt av flere deler. De to viktigste, utenom Infrastructure Enterprise Edition, er nyheter i View Manager 3og View Composer.

Kristine Dahl i VMware Norge mener View 3 løser de grunnleggende problemene som hindrer bedrifter fra å tildele virtuelle pc-er til kunnskapsarbeidere og andre tunge og kreative brukere.
Kristine Dahl i VMware Norge mener View 3 løser de grunnleggende problemene som hindrer bedrifter fra å tildele virtuelle pc-er til kunnskapsarbeidere og andre tunge og kreative brukere.

View Composer brukes til å sette opp virtuelle pc-er med utgangspunkt i et begrenset antall avbildninger («images»), for eksempel ett per tilgjengelig PC-operativsystem (Windows XP, Windows Vista, Linux). Tilpasningen av avbildningen til brukeren, skjer i det den virtuelle pc-en skal leveres, etter en teknologi VMware har døpt «Linked Clone». Prosessen skal ikke kreve mer enn noen få sekunder. Brukeren får sin personlige virtuelle pc – kalt «myView» i VMware-sjargongen – uten at man sentralt er nødt til å oppbevare én virtuell pc per bruker.

Oppdateringer av operativsystem eller applikasjoner skjer direkte på avbildningen. Prosessen med å sette opp og levere ut tilpassede kloner av hovedavbildningen, styres av driftsverktøyet View Manager 3. Under en demonstrasjon i Las Vegas viste VMware hvordan 25 virtuelle pc-er ble klare til bruk på hver sin fysiske klient på under ett minutt.

VMware har også lagt sin Thinapp-teknologi inn i View 3. Thinapp innebærer at applikasjoner pakkes på en spesiell måte slik at de kan kjøres på en pc – virtuell eller fysisk – uten å være installert på vanlig måte i pc-ens operativsystem. Det bidrar til å forenkle hele prosessen med å levere virtuelle pc-er og applikasjoner.

Til sammen bidrar Linked Clone og Thinapp til å redusere det sentrale lagringsbehovet for virtuelle pc-er. Sammenliknet med VDI, anslår VMware at reduksjonen er opptil 90 prosent.

En nyhet i driftsverktøyet View Manager 3 er en egenskap som VMware har døpt «Unified Access». Hensikten er å de som skal administrere de virtuelle pc-ene en enhetlig plattform for å forhold seg til brukerne uavhengig av hvilken måte de logger seg på: gjennom VMwares infrastruktur, gjennom Windows Terminal Server eller fra en fysisk pc.

Utskrift er alltid et kinkig problem. VMware mener å ha funnet fram til en fornuftig løsning i View 3, gjennom såkalt «virtuell utskrift», «virtual printing». For brukerne innebærer det at de kan skrive ut til en hvilken som helst skriver uten å være avhengig av at noen spesiell skriverdriver er installert på deres virtuelle maskin. Teknologien kan automatisk sanse og vise hvilke aktuelle skrivere som finnes i umiddelbar nærhet til klienten man bruker i øyeblikket. Den sørger også for å komprimere utskriftsjobber over nettet.

Virtuelle pc-er kan, av natur, ikke håndtere multimedia direkte.

View 3 har noe VMware kaller «multimedia redirection». Det beskrives som en «intelligent overføring» av multimediestrømmen til den fysiske klienten, der den dekodes av klientens egen prosessorkraft. Denne egenskapen bygger ifølge Dahl på teknologi utviklet av det kanadiske selskapet Teradici.

– View 3 kjører Teradici uten den spesielle maskinvaren.

Teradici er kjent for sine spesielle brikker som åpner for tynne klienter helt uten minne og prosessor, i en slags «pc over IP», se disse artiklene på digi.no.

VMware lover at View 3 også skal kunne forsyne bærbare pc-er og la dem kople seg fra nettet etter behov.

Denne egenskapen, «offline desktop», betegnes i dag som «eksperimentell»: Den leveres som noe man kan leke seg med, men med alle forbehold.

Slik VMware beskriver det, dreier det seg om å midlertidig flytte den virtuelle pc-en til den fysiske: Den virtuelle pc-en «sjekkes» inn og ut av nettverket etter behov. Egenskapen er ikke avhengig av at man har en bærbar. Et annet motiv for å ty til «offline desktop» kan ifølge VMware være at man ønsker å gjøre mer bruk av lokale ressurser. I praksis betyr dette at man vil kunne bruke egenskapene i View 3 til å forenkle administrasjonen også av fysiske pc-er. Egenskapen skal gjøres tilgjengelig i løpet av 2009.

Denne skissen oppsummerer det sentrale ved View 3, slik VMware ser det.
Denne skissen oppsummerer det sentrale ved View 3, slik VMware ser det.

Ifølge Dahl skal VMware tilby en klient-hypervisor en gang i 2009.

En slik hypervisor vil gjøre det mer effektivt å kombinere en «offline desktop» fra View 3 med lokale applikasjoner på et fritt valgt operativsystem. Dahl ser for seg hvordan man vil kunne kjøre en View 3-pc rett på en hypervisor som også bærer en lokal Mac for spesielle oppgaver.

– Det ligger i kortene at VMware vil samarbeid med Intel og AMD om å støtte virtualisering i maskinvaren, sier hun. – Allment sett har VMware stor tro på virtuelle maskinpakker for klienter, blant annet fordi det er bra for påliteligheten. Krasjer det, er det bare å slette hele den virtuelle maskinen. Resten av pc-en affiseres ikke.

VMware mener View 3 kan bidra til drastisk å senke kostnadene og forenkle driften.

Bare det å gå over til virtuelle pc-er innebærer betydelig reduserte kostnader i forhold til å drifte et tilsvarende antall fysiske maskiner. Virtuelle pc-er under View 3 innebærer ikke bare at flere brukere kan tilfredsstilles gjennom en virtuell pc, men også, ifølge VMware, en ytterligere forenkling av administrasjon, og en drastisk – opp til 90 prosent – reduksjon i lagringsbehovet.

Til toppen