Vodafone og Microsoft sammen om konvergente tjenester

Vodafone og Microsoft demonstrerte en rekke mye tjenester som integrerer IP og mobil.

Vodafone og Microsoft demonstrerte en rekke mye tjenester som integrerer IP og mobil.

Under sin presentasjon på ITU Telecom World 2003 trakk Bill Gates fram Vodafone som eksempel på mobiloperatør som bruker .Net som plattform for nye konvergente tjenester. Vodafones direktør for strategiske forbindelser Ian Maxwell entret scenen for å lede en demonstrasjon av noe av det Microsoft og Vodafone har kommet fram til sammen.

– Vodafone og Microsoft går sammen om et initiativ for å bygge standarder for webtjenester for mobile tjenester, opplyste Gates. – Dette er standarder som vil gi mobiloperatører og utviklere nye forretningsmuligheter. Vi kommer til å gi flere detaljer om dette initiativet på vår utviklerkonferanse i Los Angeles fra 27. til 30. oktober i år, og i januar i London vil vi gå sammen med Vodafone om det første av en serie arbeidsmøter – "Mobile Web Services Workshop" – der vi inviterer interesserte til å komme med tilbakemeldinger.

Detaljer om dette legges ut fortløpende på nettstedet Microsoft Mobile Web Services, som rettes spesielt mot mobiloperatører.

– Det viktigste med dette er at vi kan konstruere tjenester uavhengig av det underliggende nettet, understreket Maxwell. – Det betyr at tjenestene kan hente dra veksler på det faste nettet, det vil si det allmenne internettet. Det er ikke nødvendig å holde seg til tjenester forbeholdt det mobile nettet.

I klartekst betyr dette at tjenester som utvikles for PC-er og Internett, kan like greitt kjøres ut på mobile nettverk.

Maxwell viste fram en ny innretning som skal bygge bro mellom GSM/GPRS/UMTS og Internett: En GSM SIM-dongel med standard USB-utgang. Han koplet dongelen inn i en stasjonær PC, og kunne nærmest straks oppgi PIN-koden som ga ham tilgang til alle tjenestene som Vodafone leverer i sitt GSM-nett. PC-sendt SMS og MMS er bare begynnelsen på alt Gates og Maxwell ser for seg med dette.

– Det er svært fristende for mobilbransjen å kunne nå brukerne når de sitter ved sine stasjonære PC-er, sa Maxwell.

Demonstrasjonen gikk ut på følgende: A har punktert midt i London, og ringer veihjelpstjenesten. For å finne ut nøyaktig hvor A befinner seg – A selv er helt ukjent i London – kopler veihjelpstjenesten seg til Vodafones lokaliseringstjeneste, etter å ha koplet til dongelen med SIM-kort. For å få lov til å lokalisere A gjennom As mobiltelefon, får han A til å sende en e-post – webtjenestebasert Exchange-tjeneste på mobilen – til Vodafone. Gjennom en serie kommunikasjoner, blant annet med kartinformasjon til en sjåfør fra et tilknyttet verksted, formidlet over GSM til sjåførens Pocket PC, ender det hele lykkelig.

En annen demonstrasjon dro veksler på webtjenester levert av både mobiloperatør og samarbeidende bedrifter, for å poengtere hvordan webtjenester som ikke er beregnet på mobil kommunikasjon, likevel kan trekkes inn i den mobile verden gjennom initiativet til Microsoft og Vodafone.

Til toppen