Voksende kvartalstall fra Ark-konsernet

Ark-konsernet la torsdag fram tall som viser en resultatsforbedring i forhold til andre kvartal i fjor på hele 92 prosent.

Ark-konsernet la torsdag fram tall som viser en resultatsforbedring i forhold til andre kvartal i fjor på hele 92 prosent.

Tallene taler om jevn vekst. Gode kontrakter i juni sikrer fortsettelsen, melder konsernets styre:

Tall i millioner kroner 2. kv. 1998 2. kv. 1997
Driftsinntekter 657,4 603,1
Driftskostnader 611,4 569,9
Ordinære avskrivninger 7,1 6,5
Avskrivning goodwill 3,7 2,6
Driftsresultat 35,2 24,1
Finansnetto 7,5 -1,9
Resultat før skattekost 42,7 22,2
Skattekostnad 13,0 5,8
Netto resultat 29,7 16,4
Resultat pr. aksje (kroner) 1,59 0,88

Det gir denne sammenlikningen mellom første halvår i fjor og første halvår i år:

Tall i millioner kroner 1. halvår 1998 1. halvår 1997
Driftsinntekter 1 330,6 1 164,7
Driftskostnader 1 244,6 1 100,8
Ordinære avskrivninger 13,1 13,0
Avskrivning goodwill 7,5 5,1
Driftsresultat 65,4 45,8
Finansnetto 8,9 -5,0
Resultat før skattekost 74,3 40,8
Skattekostnad 22,9 12,8
Netto resultat 51,4 28,0
Resultat pr. aksje (kroner) 2,75 1,5

Framgangen i forhold til 1996 er åpenbar:

Tall i millioner kroner 1997 1996
Driftsinntekter 2 401,3 1 956,8
Driftskostnader 2 278,9 1 872,7
Ordinære avskrivninger 28,6 23,1
Avskrivning goodwill 13,7 8,7
Driftsresultat 80,0 52,2
Finansnetto -4,1 -13,4
Ekstraordinære kostnader 4,7
Resultat før skattekost 71,2 38,9
Skattekostnad 26,2 17,6
Netto resultat 45,0 21,3
Resultat pr. aksje (kroner) 2,41 1,14

Ark-konsernet omfatter Cinet AS, Skrivervik Data AS, NetCenter AS med datterselskap, NetCenter Distribusjon AS, Lantec AS med datterselskapet Lantec Tele AS og Cinet Danmark AS. Konsernet eier også 18 prosent av New Media Science Multimedia.

ADB-aktivitetene i Cinet ble i juni 1998 solgt til Customax. Av salgsgevinsten er netto 7,3 millioner kroner bokført som finansinntekt. Customax og Ark-konsernet har en samarbeidsavtale. I juni 1998 undertegnet Cinet to større kontrakter henholdsvis med Jernbaneverket og Norsk Hydro. I begynnelsen av august inngikk selskapet likeledes en avtale om et forprosjekt for implementering av infrastruktur til Arbeidsdirektoratet. Cinet forbedret driftsresultatet i annet kvartal med over 200 prosent.

Skrivervik Data har suksess med salg av Unix stormaskiner fra Sun, og satser på å ta markedsandeler i datalagring. NetCenter AS har vokst mest på kurs og tjenester, spesielt mot større bedrifter. Omsetningsøkningen på 62 prosent i NetCenter Distribusjon skyldes produkter fra Cisco og 3Com. Lantec vokste med 43 prosent og forventer gode tider etter rammeavtalen med Statens forvaltningstjeneste.

Kontantbeholdningen per 30. juni var 106 millioner kroner, og den langsiktige gjelden var 168 millioner kroner, til Getronics. I tillegg kommer pensjonsforpliktelser. Ark tar sikte på å øke egenkapitalandelen som lå på 28 prosent. Salget av ADB-aktivitetene i Cinet forklarer reduksjonen i antall ansatte fra 1127 ved utgangen av første kvartal til 1097.

Til toppen