Vokser med digital-TV

Et svensk digital-TV-prosjekt søker om 270 millioner kroner for å utdanne småbedrifter. Forslaget diskuteres nå i det svenske næringsdepartementet.

Et svensk digital-TV-prosjekt søker om 270 millioner kroner for å utdanne småbedrifter. Forslaget diskuteres nå i det svenske næringsdepartementet.

7.000 småbedrifter skal få utdanning som vil hjelpe bedriftene å vokse, og utdanningen skal skje via digital-TV og Internett, melder det svenske nyhetsbyrået TT.

Det er TV-produsentene Maria Borelius og Annie Wegelius med sitt selskap Kunnskaps-TV, som har klart å få med seg statlige Almi Företagspartner i prosjektet. Almi er tilsvarende norske SND - Statens nærings- og distriktsutviklingsfond. Nå går begge selskapene ut og ber om bevilgninger fra regjeringen i denne vårens budsjett.

Det har vært et problem at små bedrifter ikke vokser, og derfor ikke tør å ansette nye medarbeidere. Og det er dette TV-produsentene har tatt tak i. For Kunnskaps-TV kan dette bli en pangstart i konkurransen med de andre selskapene som har digital-TV-lisens. Kunnskaps-TV er den eneste lisenshaveren som ikke allerede driver en vanlig TV-kanal, melder TT.

Kurset skal innledes av tolv TV-sendinger, og i tillegg skal det produseres et interaktivt internett-kurs. På nettet finnes også versjoner på fire ulike innvandrerspråk.

I løpet av tre dager skal kursdeltakerne møtes til forelesninger og "inspirasjonsmøter", og gjennomføre et lengre prosjektarbeid som gjelder deltakernes egne bedrifter. Dersom forslaget kommer gjennom budsjettforhandlingene, vil de første småbedriftene begynne sin utdanning i september år 2000.

173 millioner kroner skal gå til Kunnskaps-TV, som fikk en av de åtte sendingslisensene for digital-TV som skal settes igang i år. De siste 97 millionene skal kanaliseres gjennom Almi.

Til toppen