Vokser på Sharepoint og SAP

Mens Umoe IKT kutter kraftig, girer datterselskapet opp.

Vokser på Sharepoint og SAP

Mens Umoe IKT kutter kraftig, girer datterselskapet opp.

Umoe IKT har datterselskapene Umoe iTet, Umoe Consulting og Tarantell. De to sistnevnte hevdes å ha ha hatt en positiv vekst.

Dette til tross for at Umoe IKT i februar gikk ut med nyheten om at de tapte 69 millioner før skatt i 2008 og varslet nedbemanninger. Totalt skal 65 fast ansatte sparkes. I tillegg vil 15 innleide personer bli fristilt og datterselskapet Umoe Communication skal avvikles.

I en pressemelding skryter Umoe Consulting om frisk vekst i 2008 som de forventer vil fortsette i 2009.

Konsulentselskapet leverer IT-løsninger og rådgivningstjenester til store norske virksomheter, og hadde ifjor en totalomsetning på 84,6 millioner kroner som er en økning på 32 prosent sammenlignet med året før (64,3 millioner kroner). Driftsresultatet var på 11,8 millioner kroner som er en forbedring på hele 69 prosent fra året før. Fjoråret var det beste noengang for Umoe Consulting og den gode utviklingen har fortsatt inn i 2009.

- Vi er svært godt fornøyde med utviklingen gjennom fjoråret der vi har videreført vår vekststrategi med etableringer av nye Microsoft Sharepoint og SAP avdelinger i Oslo, i tillegg til en avdeling for Business Intelligence i Bergen, sier administrerende direktør Lars Rinnan i Umoe Consulting.

Men selv om Rinnan er fornøyd med veksten må han likevel medgi at de ikke klarer de ambisiøse målene.

Da digi.no var på besøk hos Umoe Consulting høsten 2007 uttalte selskapet at de ønsker å vokse fra 70 konsulenter til 210 innen 2010, hvorav en betydelig andel skal ha SAP-kompetanse.

- Den friske ambisjonen om å vokse må vente, sier han.

Det faktum at selskapet bare har vokst med fem personer siden 2007 forklarer Rinnan med at det har vært vanskelig å få tak i gode og erfarne konsulenter.

Til toppen