Voldelige dataspill skaper aggressive barn

Det naturlige aggresjonsnivået endrer seg når barn spiller voldelige dataspill, advarer eksperter.

Voldelige dataspill skaper aggressive barn

Det naturlige aggresjonsnivået endrer seg når barn spiller voldelige dataspill, advarer eksperter.

Det er ikke uvanlig at barn i vestlige land spiller dataspill opptil flere timer hver dag. Det har blitt gjort en rekke undersøkelser på hvorvidt dataspill er skadelig, og eksperter strider seg imellom.

Nå har amerikanske Ronald Gentile, professor i barne- og utdanningspsykologi og sønnen Dougland Gentile, forsker i mediers påvirkning av unge, offentliggjort resultatet av en fem måneder lang undersøkelse på 2.500 barn fordelt på aldersgrupper med gjennomsnittaldre på henholdsvis 9, 14 og 19 år.

Barna og de unge ble delt opp i grupper, der de skulle spille dataspill av individuelle voldelighetsgrad over varierende tidsperioder, skriver Ingeniøren.

Resultatet viste klart at de barn eller unge som spilte voldelige spill jevnt fordelt over uken, ble mer aggressive enn dem som spilte det samme, men fordelt på en eller to ganger i uken.

Dem som spilte flere forskjellige voldelige spill, var også klart mer aggressive enn dem som kun spilte et enkelt. Og barn som spilte flere spill, men hvor kun étt var voldelige, ble ikke på langt nær så aggresiv.

Intervjuene med de unge viste også at barna som spilte intensivt, hadde en kognitiv endring av deres forhold til vold. De tolket oftere for eksempel et tilfeldig skubb, som en bevisst ondsinnet handling.

- De kommer i en sinnsstemning der de er konstant på vakt og er mye mer mottakelig for å oppfatte handlinger som aggressive, forklarer Gentile.

Til toppen