Voldsom økning i bildebasert spam

Filtere stopper stadig mer vanlig epost-reklame, men bildebaserte meldinger øker i et voldsomt tempo.

Filtere stopper stadig mer vanlig epost-reklame, men bildebaserte meldinger øker i et voldsomt tempo.

digi.no påpekt tidligere i våres hvordan såkalt bildebasert spam har gjort sitt inntog også i norske e-postkasser.

Årsakene er at vanlige spam-filterne som leter etter ord som viagra og andre salgstriks i teksten er blitt ganske effektive. Men spammerne kom på et nytt knep. I stedet for å legge inn reklamen som vanlig tekst, kommer stadig mer spam som en bildefil der teksten ligger som bildepunkter i et bilde. Dette bildet klarer ikke vanlige spam-filtere å lese og reklamen sniker seg derfor igjennom til mottakeren.

Bildet under viser et eksempel som digi.no har mottatt.

Åpenbart fungerer teknikken bedre, for volumet av slik spam øker voldsomt, forteller sikkerhetsselskapet Ciphertrust. På verdensbasis har volumet tredoblet seg på bare tre måneder, skriver idg.se. Nå står bildebaserte meldinger for rundt 30 prosent av all uønsket epost-reklame i verden, hevder selskapet.

Det er heller ikke mulig å lete etter helt like bilder, for spamutsendere har laget verktøy som gjør skaper store mengder nesten helt like bildefiler.

Det eneste som fanger opp denne type spam er mer avanserte systemer som bruker OCR-teknikk for å lese tekst i bildene og så analyserer ordene. Men slike løsninger krever mer server-ytelse enn tradisjonelle filter-løsninger.

Blant annet tilbyr danske Spamfighter en slik løsning.

    Les også:

Til toppen