Voldsom respons på Opera-emisjon

Opera-sjef Jon S. von Tetzchner kunne hentet inn flere milliarder kroner i tegningsrunden.

Opera-sjef Jon S. von Tetzchner kunne hentet inn flere milliarder kroner i tegningsrunden.

Opera Software noteres på børs i dag med en kurs på ti kroner. Det priser selskapet til rett i underkant av èn milliard kroner.

Det var svært stor interesse for Opera-aksjen. Emisjonen ble overtegnet 20 ganger, og selskapet kunne rent teoretisk hentet inn over fem milliarder, dersom man hadde ønsket det.

Opera-styret valgte å hente inn 125 millioner kroner, med mulighet for å få inn ytterligere 36 millioner kroner. Det kan skje dersom kursen holder seg over ti kroner den første måneden på børs, gjennom en overtildelingsopsjon.

- Vi er fornøyd med interessen fra investorene, særlig at det var så stor interesse fra utlandet, sier styreformann Christian Thommessen.

Gründerne av Opera Software, Jon S. von Tetzchner og Geir Ivarsøy, solgte mindre deler av aksjepostene sine ved emisjonen, og kunne innkassere 20 millioner kroner hver. De to er fortsatt de største aksjonærene i selskapet, med hver sin aksjepost på cirka 18,5 milloner aksjer. Det gir hver av dem en papirformue på 185 millioner kroner.

Investeringsfondene Teknoinvest og Four Seasons Venture valgte også å selge seg ut, og innkasserte henholdsvis rundt 50 og 25 millioner kroner. Begge selskapene har gått inn i Opera på lavere kurser, og har mulighet til å sikre seg vesentlig gevinst ved børsnoteringen.

    Les også:

Opera har ridd på en medgangsbølge de siste årene, og har klart å knytte kontakter med store internasjonale selskaper. En av de sentrale avtalene til Opera er avtalen med Symbian-konsortiet, som omfatter blant annet Nokia, Ericsson, Siemens, Sony og Panasonic. Symbian har utviklet et operativsystem for mobiltelefoner, og flere av Nokias og Sony Ericssons telefoner har i dag Operas nettleser innebygd.

I tillegg har Opera fått en avtale med Motorola, som nylig solgte seg ut av Symbian, om å lage en nettleser basert på Linux operativsystem. Opera sikter mot å levere nettlesere uavhengig av hvilke plattformer som eksisterer i mobiltelefonene. Opera har også en avtale med Kyocera, som opererer på ITRON-plattformen.

Men uavhengig av antall avtaler, så må Opera kjempe mot flere sterke aktører. Den sterkeste konkurrenten per i dag er japanske Access, som allerede har distribuert sin nettleser Netfront i 100 millioner enheter i 250 ulike produkter fra mobiltelefoner til TV.

Andre sterke konkurrenter er mobilprodusenter som Nokia og Motorola. De fleste av dagens smartphones bruker Symbian operativsystem med en tilhørende enkel nettleser. Nokia kan velge å bruke sin egen nettleser fremfor Opera-nettleseren.

Microsoft er også en knallhard konkurrent. Selskapet er desidert ledende leverandør av nettlesere for pc-er, og vil selvsagt også forsøke å få gjennomslag for sin nettleser for mobiltelefoner. Med tanke på den posisjonen og finansielle styrken Microsoft har i dag, så er det klart at selskapet vil bli en vesentlig konkurrent.

Operas fordel, ifølge selskapet selv, er at de har den beste nettleseren. Den tar liten plass og passer til alle operativsystemer, både Symbian, Linux, Microsoft og Itron. Dersom Opera klarer å få gjennomslag hos mobilprodusentene for det synet, så kan det åpne seg et stort marked.

Til toppen