Voldsom vekst i IT-studenter

Noroff Instituttet registrerer nå en studentøkning som slår alle tidligere rekorder for privat utdanning.

Noroff Instituttet registrerer nå en studentøkning som slår alle tidligere rekorder for privat utdanning.

Noroff Instituttet hadde ved utgangen av februar mottatt nær 200 søknader om studieplass. Det er en økning fra året før på 370 prosent.

– Utdanning innen kreative IT-fag fag som spilldesign, multimedia, 3D animasjon, lyd og musikkproduksjon, foruten mer spesialiserte IT fag som digital sikkerhet og etterretning, er stadig mer ettertraktet, sier markedssjef Geir Johannessen i Noroff Instituttet.

Aldri før har Noroff Instituttet opplevd tilsvarende tilstrømning av studenter som ønsker å studere ved instituttet. Noroff har utdanningssentre over store deler av landet, og mener dette bekrefter at private skoler er attraktive. Basert på tidligere år er det i april hovedtyngden av søknader kommer inn.

Noroff merket allerede før jul en stigende interesse med 30 prosent flere netthenvendelser om Noroffs IKT-studier. Studieleder Ari Matihisen fortalte i et intervju med digi at instituttet på en studiemesse i Kristiansand hadde delt ut 3.000 studiekataloger, som var dobbelt så mange som året før.

    Les også:

- Vi representerer studieretninger som det offentlige ikke har valgt å satse på og blir foretrukket av studenter som vil inn i kreative fag som for eksempel spilldesign og multimedia. Interessen er også stor blant e-jegerne som vil studere digital sikkerhet og etterretning, framholder Geir Johannessen.

Han mener at søkerne ønsker seg noe annet og noe mer enn bare tradisjonell utdanning og at privatskoler i langt større grad legger til rette for en utdanning som også er praktisk rettet. I samfunnet er det betydelig økt interesse for kreative innslag, god design og multimedia.

- Studentene må få utfordringer utover det å begrave hodet mellom to tunge permer. Utdanningen må ha sterke praktiske innslag, slik at teorien kan prøves ut relativt rask. Miksen av teori og praksis er selve fundamentet i moderne utdanning mot et samfunn som viser større interesse for kreative innslag, god design og multimedia, sier Johannessen.

Noroff Instituttet samarbeider med ledende universiteter i Australia og Wales. Stadig flere ønsker å kombinere sin Bachelor-utdannelse med ett år i utlandet.

Til toppen