Voldsom vekst i PC-salget

PC-salget tok et kraftig hopp i tredje kvartal viser tall fra IDC og Gartner.

PC-salget tok et kraftig hopp i tredje kvartal viser tall fra IDC og Gartner.

Analyseselskapene IDC og Gartner har levert påfallende sammenfallende anslag over PC-salget verden over i tredje kvartal. Gartners vekstanslag er 17,2 prosent, mot 17,1 prosent for IDC.

Dell er stadig verdens største PC-leverandør – merk at definisjonen også omfatter x86-servere – men vokser i tredje kvartal bare litt mer enn markedet: 17,6 prosent (Gartner) eller 17,8 prosent (IDC). Det forklares med at Dell har lagt om stilen litt for å fokusere mer på lønnsomhet etter det børsen oppfattet som et svakt annet kvartal.

Begge analyseselskapene setter HP på andre plass, med henholdsvis 18,5 prosent vekst (Gartner) og 17,9 prosent (IDC) fra tredje kvartal i fjor.

Salgsøkningen gjenspeiler to faktorer: priskrig innen stasjonære PC-er, og økt etterspørsel etter rimelige bærbare.

Gartner tror ikke veksttakten vil holde seg. De spår en reduksjon til 12,5 prosent for hele 2005, sammenliknet med 2004, og at det vil selges 8,9 prosent flere PC-er i 2006 enn i 2005.

Disse prognosene opprettholdes trass i at selv den reviderte prognosen for august var på 13 prosent, altså langt under den faktiske veksten på 17 prosent.

PC-selskapene kjemper med marginene: Salgsveksten på 17 prosent gir en omsetningsvekst på beskjedne 3,4 prosent, ifølge Gartner.

IDC oppgir denne fordelingen per merke for PC-salget globalt i tredje kvartal 2005:

Ifølge IDC leder HP fortsatt i Europa, Midtøsten og Afrika, og opplevde spesielt stort økning innen bærbare og på både bedrifts- og privatmarkedet. Lenovo oppfattes å ha fått til en vellykket integrering med IBM PC, slik at de beholder tilliten blant kundene. Fujitsu Siemens økte med 28 prosent i Europa, Midtøsten og Afrika, mens Fujitsu opplevde nullvekst. Fujitsu Siemens selger dobbelt så mange PC-er som Fujitsu.

Apple når ikke opp blant de fem største globalt, trass i en samlet PC-vekst på 48 prosent. Apple øker mest i Europa, men opplever også solid framgang i Amerika og Japan.

Til toppen