Voldsspill skaper ikke mordere

Forskere fra Harvard har studert 1200 unge tenåringer i to år, og har nye råd til foreldre.

Voldsspill skaper ikke mordere

Forskere fra Harvard har studert 1200 unge tenåringer i to år, og har nye råd til foreldre.

I den populære serien «Ekspertene slår hverandre i hjel om voldsspill» kan vi i dag formidle det motsatte av det vi skrev i forrige uke.

Da het det at Voldelige dataspill skaper aggressive barn.

Et forskerpar fra Harvard Medical School vet bedre. I en ny bok, Grand Theft Childhood: The Surprising Truth About Violent Video Games and What Parents Can Do, hevder de det motsatte: Voldsspill gjør ikke barn blodtørstige og morderiske.

Forskerparets overbevisning om at de har rett og at det motsatte synet er feil, stikker svært dypt.

– Det jeg håper å få folk til å forstå, er at ingen data støtter det enfoldige synet at videospill forårsaker vold, sier den ene av forskerne, Lawrence Kutner, i et intervju med nyhetsbyrået Reuters.

Kutner og hans kone Cheryl Olson har forsket i to år for å kartlegge 1200 unge tenåringers holdninger til videospill. De mener denne metoden er langt mer pålitelig enn å observere voldsspillende barn i et laboratorium, slik andre forskere har gjort.

De faktiske data i boken nyanserer Kutners uttalelser en god del: Det er selve påstanden at voldsspill er årsaken til voldelig atferd som Kutner og Olson vil til livs. De har nemlig funnet en klar sammenheng mellom bruk av voldsspill og aggressiv atferd. Men fordi deres forskning også omfatter hva de samme barna gjør når de ikke spiller på data, avviser de årsakshypotesen som laboratorieforskningen synes å bevise.

Et eksempel fra Kutner og Olson: Ungdomsskoleelever som spiller dataspill beregnet på dem over 17 år, har vært i slåsskamp det siste året langt oftere enn dem som ikke bruker slike spill. Fordelingen ser slik ut:

At jenter generelt sett ikke interesserer seg for voldsspill, stemmer ikke med det Kutner og Olson har lagt merke til i denne aldersgruppen. De peker på at det beryktede voldsspillet Grand Theft Auto var det nest mest populære spillet blant jentene, bare slått av den svært så fredelige The Sims.

Hva er høne og hva er egg? Er det voldsspillene som gjør det klare mindretallet av barn som spiller voldsspill, voldelige? Eller er det først og fremst de voldelige barna som tiltrekkes av voldsspill?

Kutner og Olson lar dette spørsmålet stå ubesvart: De understreker at de kartlegger sammenhenger, ikke årsaksforhold.

De peker også på at diskusjonen er eldre enn videospill. Tidligere har vold på film, vold i tegneserier og vold på tv, reist akkurat densamme debatten.

Kutner og Olsons anbefaling til foreldre er å bruke sunn fornuft.

Mye slåssing og intens bruk av voldsspill er symptomer, på samme måte som dårlige karakterer og ensomhet. Foreldre må forholde seg til hele barnet. I visse sammenhenger kan for eksempel det at en gutt ikke spiller voldsspill, være et tegn på at han er utstøtt av kameratflokken.

    Les også:

Til toppen