Vollvik nekter for avtale med Telenor

Striden mellom Chess og Telenor tårner seg opp. Telenor mener de har en avtale med Chess, men Idar Vollvik blånekter.

Striden mellom Chess og Telenor tårner seg opp. Telenor mener de har en avtale med Chess, men Idar Vollvik blånekter.

digi.no skrev på mandag at det store mobilselskapet Chess nå flytter sine kunder over på Netcoms mobilnett - til tross for Chess hadde lovet at kundene skulle få velge mellom Telenor og Netcoms mobilnett.

Bakgrunnen for saken var at Chess har leid kapasitet hos i begge de to norske GSM-nettene, men så ble selskapet kjøpt av svenske TeliaSonera som også eier Netcom.

    Les også:

Nå viser det seg at det er Telenor som har initiert flyttingen og beskyldningene om hvem som signert hvilke avtaler hagler mellom partene.

I utgangspunktet ville nok mange tro at det var TeliaSonera og Chess som ville flytte over alle de rundt 200.000 kundene som bruker Telenors nett til Netcom, deres eget datterselskap.

Det viser seg nå å være feil - Chess ønsker å ha halvparten av sine rundt 400.000 kunder hos Telenor. Det er Telenor som vil kaste ut Chess-kundene - til tross for at de tjener penger på at Chess leier kapasitet i deres nett.

Telenors informasjonssjef Atle Lessum forteller at Telenor vil ha ut konkurrentens kunder av sitt nett.

- Hvorfor er ikke Telenor interessert i omsetningen Chess gir, spør digi.no

- Det gir oss et inntektstap å miste dem. Men vi er stolte av vårt nett og mener det er bedre enn Netcoms. Hvorfor i all verden skulle vi gjøre vårt nett tilgjengelig for en konkurrent, sier Lessum.

Han hevder at Telenor gjennom to avtaler har rett til å flytte Chess-kundene over til Netcoms nett.

- Da vi inngikk en avtale med Chess i sin tid, inneholdt denne avtalen et punkt om at dersom Chess ble kjøpt opp av en konkurrent, ville vi kunne terminere avtalen. Vi hadde derfor i november et møte med Chess i Bergen. Der var Vollvik til stede deler av tiden. Der var det full enighet om at Chess-kundene skulle flyttes over. For å gjøre flyttingen av så mange kunder så smertefritt som mulig, ble vi enig om en tidsplan frem til høsten, hevder Lessum til digi.no.

Men dette blånekter Chess-sjef Idar Vollvik på. digi.no fikk ikke tak i Vollvik på telefon og sendte han en epost istedet. Noen få minutter senere fikk vi følgende svar:

- "Jeg har ikke sett noen avtale om noe som helst, og det er kun jeg som har sign. rett i Chess".

Lessum slår tilbake:

- Vi fikk en signatur fra viseadministrerende direktør i Chess, Ole Norstad, om at de hadde mottat vår oppsigelse samt en signatur på Telenors forslag til plan om hvordan Chess-kundene skulle overføres til Netcom.

Han hevder at Telenor har strukket seg langt for å sikre at overgangen blir så enkel som mulig. Det er derfor det vil ta noe tid, forteller Lessum.

- Hvem som har signeringsrett i Chess kan vanskelig vi vite noe om, men viseadministrerende direktør burde man stole på, sier Lessum til digi.no.

Til toppen