Volvo lager biler med Linux

Volvo har kjøpt inn en Linux-klynge for å lage et virtuelt testmiljø.

Volvo Cars har ifølge ITP.net gått til innkjøp av en Linux-klynge basert på Intellistation arbeidsstasjoner fra IBM. Den nye løsningen vil gjøre det mulig for Volvo Cars å endre storparten av selskapets produksjonsutviklingssystemer fra fysiske testprosedyrer til databaserte simuleringer. Dette vil igjen føre til lavere utviklingskostnader.

Ifølge ITP.net er Linux-klyngen et tillegg til Volvos eksisterende Unix-miljø, og den skal allerede levere dobbelt så høy ytelse for CFD-simuleringer (Computational Flow Dynamic) som den eksisterende maskinparken.

- I dagens etterspørselsbaserte produksjonsmiljøer er det kritisk at selskaper benytter teknologi som reduserer både kostnadene på bunnlinjen og tiden det tar å få produkter ut på markedet. Denne nye Linux-klyngen lar Volvo gjøre akkurat dette gjennom å gjøre noen av deres viktigste designprosesser virtuelle, sier CTO i IBM Sverige, Torbjörn Johansson, i en pressemelding.

Til toppen